Bobolicka Karta Seniora

Szanowni Boboliccy Seniorzy, od 10 maja 2019 r. na terenie  Gminy Bobolice funkcjonuje program „Bobolicka Karta Seniora”. Zasady programu określa  Uchwała NR V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu „Bobolicka Karta Seniora”

Bobolicka Karta Seniora jest kolejną formą wzbogacenia oferty dla osób starszych z terenu Gminy Bobolice . Skierowana jest to do osób, które osiągnęły 60 rok życia.  Wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla seniorów z Gminy Bobolice stosowanych przez: jednostki organizacyjne Gminy Bobolice, inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia oraz firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bobolice.

Wnioski o wydanie Karty oraz wykaz Partnerów oferujących ulgi można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, tel. 94 31877595.  

Zapraszamy do składania wniosków.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.