Terminy wypłat świadczeń

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2020 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 03.02.2020 r zmieniającym Zarządzenie nr 12/2019 r. Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z dnia 18.03.2019 r. dotyczące ustalenia terminów wypłat świadczeń wypłacanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach podaję terminy wypłat świadczeń:

1)         dodatki mieszkaniowe – do 10-go każdego miesiąca,

2)         dodatki energetyczne – do 10-go każdego miesiąca,

3)         świadczenia rodzinne – do 15 -go każdego miesiąca,

4)         fundusz alimentacyjny – do 15-go każdego miesiąca,

5)         świadczenia wychowawcze – do 15-go każdego miesiąca,

6)         zasiłki stałe – 25-go każdego miesiąca,

7)         zasiłki celowe – 28-go każdego miesiąca, 

8)         zasiłki okresowe – 30-go każdego miesiąca,

9)         inne zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa. 

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.