Bobolicka Karta Dużej Rodziny

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Przedsiębiorcy
od dnia 26 marca 2015 r. zgodnie z Uchwałą NR IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia  30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny” zapewniamy Państwu korzystanie z BKDR.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z katalogu ulg proponowanych przez samorząd gminy oraz Partnerów. Od początku wejścia w życie Programu wiele rodzin może cieszyć się przysługującymi im ulgami. A to wszystko dzięki Partnerom Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny”, którymi są jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty prywatne nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Bobolic a prowadzące działalność na terenie Gminy Bobolice.
Szanowni Przedsiębiorcy dziękujemy za dotychczasową współpracę. Serdecznie zapraszam nowych Przedsiębiorców do współpracy.
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres email : nowak.mgops@bobolice.pl, osobiście lub pod nr tel 94 31-87-595 – Angelika Nowak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.