Programy rekomendowane

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach jako koordynator zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Bobolice  przystępuje do realizacji dwóch programów profilaktycznych, które oparte są na naukowych podstawach, wykorzystują skuteczne strategie profilaktyczne i znajdują się w Bazie programów rekomendowanych utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Lawendowe Wzgórza w Szczecinku w celu realizacji programu rekomendowanego Unplugged.  Program będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Dargini. To program nauczania dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem niniejszego podejścia jest wyposażenie młodych ludzi w konkretne umiejętności oraz środki, których potrzebują, by oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedzę o używkach oraz ich niekorzystnych konsekwencjach zdrowotnych. Interaktywne metody wykorzystywane w programie koncentrują się na zwiększeniu kompetencji integracji relacji oraz mocnej sieci społecznej w tym podejściu do używek i ich stosowania. Grupą docelową  jest młodzież w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice. Cele szczegółowe programu to wykreowanie realistycznego spojrzenia na używanie substancji psychoaktywnych, rozpowszechnianie wśród uczniów postaw chroniących przed popadaniem w nałogi oraz podbudowanie kompetencji wychowawczych rodziców.
Realizacja programu nie generuje kosztów po stronie Gminy z uwagi na dotację pozyskaną przez Stowarzyszenie z Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego.
Drugi z programów Domowi Detektywi rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Programów Profilaktycznych będzie realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy współpracy bobolickiego ośrodka pomocy społecznej, które otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja programu obejmie uczniów w wieku 10-12 lat oraz ich rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bobolicach. Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.