Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. …

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje, w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego …

Informacja

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bobolicach, uprzejmie informuje,że w dniu 30 marca 2018 r. ośrodek będzie czynny do godziny 13.00

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w marcu  2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane …