ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny  jest możliwość złożenia  wniosku i otrzymanie Kart w formie elektronicznej . Kroki jakie należy podjąć aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny to: złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia , podając dane osób, dla …

Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie od lutego 2018 r. rozpoczęło prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice” w ramach …