Uwaga !!!

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, uprzejmie informuje że ośrodek w dniu 01-02-2019 r. będzie czynny do godz.13.15. Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga!

W związku ze zmianą banku od 01.01.2019r. z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego o/Bobolice na PKO BP S.A., Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zmienia numery kont bankowych: – 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 – rachunek bieżący – 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 – rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.

Posiłek w szkole i w domu

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  wprowadzono z dniem 1 stycznia 2019 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program zastąpi  dotychczasowy wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku… Czytaj dalej…

Informacja

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie wejdzie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny . Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych… Czytaj dalej…

INFORMACJA – poradnictwo specjalistyczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że, od 1 stycznia 2019 r. specjaliści z Działu Centrum Wspierania Rodziny będą przyjmować w  budynku ośrodka przy  ulicy J.Narodowej 13 (dotychczas : budynek przy Urzędzie Miejskim) : –prawnik – I, II, III i IV środa miesiąca 9.30-12.30 –psycholog – poniedziałek 08.00-11.30 i czwartek 08.00-11.30                      (II tydzień miesiąca) –logopeda – I, II, III,… Czytaj dalej…

Fundacja Narodowego Dnia Życia

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach nawiązał współpracę z Fundacją Narodowego Dnia Życia. 14 grudnia obecni na spotkaniu podsumowującym projekt pt. „Kierunek – bezpieczna rodzina” mieli okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Narodowego Dnia Życia. Pan Grzegorz Jabłoński przedstawił najważniejsze akcje i działania fundacji. Fundacja promuje wartości rodzinne i postawy które pomagają lepiej żyć. Uważa, że rodzina… Czytaj dalej…

Podsumowaliśmy projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina”

  14 grudnia br. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach   odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. W spotkani uczestniczyli: Grażyna Wiater Zastępca Burmistrza, Jolanta Stępień Kierownik… Czytaj dalej…