WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją  związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników ośrodka pomocy społecznej w Bobolicach, mając na względzie zapewnienie ciągłości działania ośrodka, zmieniamy sposób jego funkcjonowania. Ośrodek pomocy społecznej w Bobolicach jest zamknięty. Do Państwa dyspozycji pozostaje kontakt telefoniczny – tel. stacjonarny: 94 31 875 95, 94 31 87 713, tel. komórkowy: 534 883 723, 534 996 011. Prosimy o składanie podań, wniosków, itp…. Czytaj dalej…

Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą nr XVI/140/08 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją ze zmianami Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje program pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Założeniem programu jest tworzenie wspólnego, gminnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów społecznych, jakim m.in. jest bezdomność… Czytaj dalej…

Szanowni Państwo,

w związku z aktualnie panującą sytuacją, związaną z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 25.03.2020 r. do odwołania w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach każdego dnia w godz. 7:00 – 19:00 pełniony jest dyżur telefoniczny przez pracowników ośrodka pod numerem telefonu 94 3187595 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronowirusa COVID-19,a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób ,które potencjalnie mogą być nim zarażone ,uprzejmie informuje ,że uruchomiono platformę    https://www.gov.pl/web/koronowirus-pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Poszukujemy WOLONTARIUSZY

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i związanymi z tym ograniczeniami aktywności poza miejscem swego zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych pozbawionych pomocy najbliższej rodziny Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy osobom tego potrzebującym. Pomoc będzie polegać przede wszystkim na dokonaniu niezbędnych zakupów artykułów spożywczych i środków czystości… Czytaj dalej…

Wypłata na konto

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją i zalecaniami maksymalnego ograniczania kontaktu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach prosi wszystkie osoby, które pobierają zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, stałe, celowe i okresowe, inne w formie gotówkowej w placówkach Banku PKO do podania telefonicznie 94 3187595, 94 3187713 lub mailowo : mgops@bobolice.pl numeru rachunku bankowego w celu wypłaty świadczeń.