Pomoc Ukrainie

Wraz z rozpoczęciem konfliktu zbrojnego w Ukrainie Gmina Bobolice przystąpiła do akcji niesienia pomocy. Były organizowane zbiórki żywności i najpotrzebniejszych rzeczy. Z dniem 1 marca br. zostało uruchomione przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach specjalne konto bankowe, na które darczyńcy wpłacali środki finansowe. W ramach zebranych pieniędzy zostały zakupione opaski uciskowe taktyczne – 120 szt. na kwotę 4680,00 zł i przekazane za pośrednictwem Fundacji UNITERS… Czytaj dalej…

Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów

          Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego, w wysokości: 23199,60 zł. Projekt będzie realizowany we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach i placówkami oświatowymi z terenu gminy Bobolice…. Czytaj dalej…

Program Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

  Szanowni Państwo, od 2019 roku Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  realizuje  Program Opieka Wytchnieniowa, w tym w formie pobytu całodobowego. Mając na względzie opinie i zadowolenie Uczestników podjęliśmy się, po raz kolejny, zorganizowania 14 dniowego pobytu w ośrodku całodobowym. Pobyt będzie realizowany przez firmę Rajpol  prowadzącą Dom Seniora FAMILIA w terminie od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Pobyt adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, … Czytaj dalej…

Oferta wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób zagrożonych stosowaniem przemocy w rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie planuje zorganizować na terenie Gminy Bobolice cykl programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem skorzystania z oferowanej formy wsparcia jest ukończenie Programie korekcyjno-edukacyjnego, którego realizatorem na terenie Powiatu Koszalińskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Koszalinie… Czytaj dalej…

Pobyt całodobowy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Szanowni Państwo, od 2019 r realizujemy Program Opieka Wytchnieniowa, od 2021 r również w formie pobytu całodobowego. W 2021 roku po raz pierwszy 4 osoby uzyskały wsparcie w formie pobytu całodobowego.  Podczas  12-dniowego pobytu,  w malowniczo położonym  Domu Seniora Familia znajdującym się w Sitnie, uczestnicy zostali poddani rehabilitacji i usługom pielęgnacyjno-zdrowotnym. Przyczyniło się to do polepszenia sprawności i nabycia większej samodzielności w czynnościach życia codziennego. Nie bez znaczenia były… Czytaj dalej…

EdukujeszRatujesz – film edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”

Szanowni Państwo! w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym dziś pragniemy polecić Państwa uwadze film „Bezpieczeństwo nad wodą”, który opracowaliśmy we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu oraz WOPR’em. W materiale filmowym zaprezentowanych zostało 10 niezwykle istotnych zasad, których przestrzeganie znacząco wpływa na bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą. Film został opracowany na potrzeby akcji „Edukujesz-Ratujesz”. Gorąco zachęcamy do wykorzystania filmu podczas zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym…. Czytaj dalej…

Opaski bezpieczeństwa już u seniorów

Szanowni Boboliccy Seniorzy, ogromnie się cieszymy, że Gmina Bobolice może Państwa wesprzeć, że możemy Państwu dostarczyć opaski bezpieczeństwa. W marcu tego roku Gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wsparcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” lub „teleopieki”…. Czytaj dalej…