XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto… Czytaj dalej…

Sportowo i ekologiczne dla dzieci – kolejny projekt na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy wsparciu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Sportowo i ekologiczne – spotkania integracyjne dla dzieci” w ramach marszałkowskiego Programu Społecznik 2022 – 2024. 17 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności lokalnej i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu… Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki 9 dorosłym niepełnosprawnym osobom mieszkańcom Gminy Bobolice. Usługi realizowane będą w ramach wspawcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytanie ofertowe-opieka wytchnieniowa plik do pobrania !!!

Puckie Hospicjum prezentuje portal bliskochorego.pl

Specjalistyczny portal stworzony w trosce o opiekunów domowych – znajdą tam pomoc, wiedzę i wsparcie. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której stanie przed decyzją o opiece nad chorym bliskim. To mogą być rodzice, którzy jej potrzebują ze względu na podeszły wiek, to czasem rodzeństwo, które toczy walkę z nowotworem albo partner w sile wieku, który nagle doznał udaru lub uległ wypadkowi. Nigdy nie wiemy, kiedy staniemy… Czytaj dalej…

Korpus wsparcia seniorów- opaski bezpieczeństwa

Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy Gminy Bobolice Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2022. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum… Czytaj dalej…

Informacja

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Powiat Koszaliński przystępuje do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2028 Powiatu Koszalińskiego. W tym celu zostanie powołany Zespół ds. opracowania Strategii. Uprzejmie informujemy, że przedstawicielem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pracach Zespołu będzie Kierownik MGOPS Pani Jolanta Stępień. MGOPS w Bobolicach

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku konfliktem zbrojonym to wiadomość ta jest właśnie dla Ciebie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapraszamy Obywateli Ukrainy do Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bobolicach. Na podstawie art. 32 ust.1 Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,… Czytaj dalej…

Informacja o RADiM 2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż kontynuuje realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata… Czytaj dalej…

Asystent rodziny, kto to jest, co robi, czym się dokładnie zajmuje?

Być może mieszkają w Twoim bloku, może w sąsiedniej klatce, a może 3 domy dalej. Rodziny, które mimo że kochają się z całych sił, nie radzą sobie z normalnym funkcjonowaniem. Rodziny, którym trzeba pokazać jak wprowadzić zmiany w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, tak, by ich środowisko dawało podstawy dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju ich dzieci. Aby pomóc im odnaleźć właściwą drogę wspierają ich asystenci… Czytaj dalej…