Kampania edukacyjno-informacyjna HIV/AIDS 2021: „Czy wiesz, że ….”

Krajowe Centrum ds. AIDS w dniach: 16-30 czerwca 2021 r. podejmuje działania edukacyjno-informacyjne pod hasłem „Czy wiesz, że…”. Początek wakacji jest szczególnie istotny z punktu widzenia poruszanej tematyki, ze względu na podwyższony poziom ryzykownych zachowań w  tym okresie. Rosnąca liczba zakażeń w Polsce jest efektem między innymi niskiego poziomu wiedzy o HIV i AIDS i braku odniesienia ryzyka do swojej osoby  (tylko około 5-9%… Czytaj dalej…

werbeo – ogólnopolski portal pracy dedykowany osobom niepełnosprawnym

www.werbeo.pl – Portal dla Osób z Niepełnosprawnościami Głównym celem WERBEO jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy. Misją portalu jest pokazywanie, że niepełnosprawność nie wyklucza i pozwala na podjęcie odpowiedzialnej i pełnej wyzwań pracy w ciekawym środowisku. WERBEO pomaga osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu zatrudnienia, nawiązując współpracę z pracodawcami oraz pozyskując oferty pracy dostosowane… Czytaj dalej…

Program osłonowy „Racjonalnie wydana złotówka” – zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo, Lokalni Przedsiębiorcy uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej XXVII/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 1808) wprowadzono do realizacji Program osłonowy „Racjonalnie wydana złotówka”. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Realizacja świadczeń będzie się odbywała m.in. w formie imiennych talonów wydanych Klientom… Czytaj dalej…

Karta Dużej Rodziny – zmiany w funkcjonowaniu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, która wprowadza następujące zmiany. Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i upustów dla rodzin wielodzietnych, z których można skorzystać zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i wśród prywatnych przedsiębiorstw. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bez względu na osiągane dochody w rodzinie. Zgodnie z art…. Czytaj dalej…

Rodziny Piknik Ekologiczny JesteśMy EKO będzie dofinansowany w ramach Społecznika

Grupa nieformalna złożona z pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Bobolicach pod opieką Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Rodziny Piknik Ekologiczny JesteśMy EKO” dofinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik 2019-2021. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Bobolice. Odbiorcami projektu są rodziny zastępcze… Czytaj dalej…

Gmina Bobolice otwarta na problemy osób dotkniętych kryzysem psychicznym

Mając na uwadze polepszenie jakości życia osób dotkniętych kryzysem psychicznym Gmina Bobolice podjęła od 2018 r. współpracę ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach realizacji projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” współpracował z Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie. 13 grudnia 2018 r. została podpisana umowa… Czytaj dalej…

OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Wymiar etatu: umowa o pracę pełny etat Przewidywany termin zatrudnienia:  lipiec 2021 r.   Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy  z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku   umieszczonemu w pieczy zastępczej; udzielanie pomocy… Czytaj dalej…

PUP w Koszalinie realizuje projekt aktywizacji osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głownie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza… Czytaj dalej…

Ważne !!! Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach dniu 04.06.2021 r. będzie nieczynny.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje, że w dniu 04.06.2021 r. ( piątek) ośrodek będzie nieczynny za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

Koszalin działania towarzyszące – Podprogram 2020

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które  mają na celu wzmacnianie samodzielności       i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: Rodzaj działań Planowane terminy zajęć Liczba zajęć/godzin dydaktycznych Warsztaty kulinarne Czerwiec 2021r Lipiec 2021r 1/2 godziny 1/2 godziny Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia Maj 2021r Czerwiec 2021r Lipiec… Czytaj dalej…