Zakres

Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z katalogu ulg proponowanych przez :

Samorząd gminny oraz Partnerów, których wysokość określać będzie Zarządzenie Burmistrza Bobolic w zakresie:
a) ulgi korzystania z hali sportowej w Bobolicach: siłownia, mała siłownia, sauna, korzystanie z tenisa stołowego
b) w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową w prowadzonych przez Gminę Bobolice przedszkolach publicznych
c) w dostępie do logopedy zatrudnionego ze środków Gminy
d) do korzystania z usług opiekuńczych

Partnerzy rodzaj i wysokość przyznawanych ulg określają w chwili przystąpienia do Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny”

 Pliki do pobrania

wniosek o wydanie /przedłużenie/wydanie duplikatu Bobolickiej Karty Dużej Rodziny
wniosek przystąpienia Partnera Prywatnego
wykaz Partnerów Bobolickiej Karty Dużej Rodziny

Komentarze są wyłączone.