Byliśmy EKO w Chmielnie

18 sierpnia 2021 r. odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny „JesteśMY EKO” w Chmielnie. Inicjatywa została dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik 2019 – 2021. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z grupą nieformalną, a współorganizatorem: Sołectwo Chmielno, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach. Na pikniku gościliśmy Panią Mirosławę Zielony dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Pana Krzysztofa Orlikowskiego radnego Rady Powiatu Koszalińskiego, Pana Franciszka Łobockiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie oraz Pana Krzysztofa Dziadula Sekretarza Gminy.
Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postaw proekologicznych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Bobolice. Odbiorcami projektu były rodziny zastępcze z terenu Gminy Bobolice oraz mieszkańcy gminy Bobolice.
W ramach projektu został zorganizowany konkurs fotograficzny „Selfie z naturą”. Tematyka konkursu dotyczyła przyrody i krajobrazu gminy Bobolice. Zdjęcia mogły przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz krajobraz gminy. Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych: A – do 16 lat i B – powyżej 16 la. W każdej kategorii została przyznana nagroda główna i wyróżnienie. W kategorii do lat 16 nagrodę główną zdobył Ksawer Nowak. Wyróżnienie zdobyła praca Zofii Skiby. W kategorii powyżej 16 lat nagrodę główną otrzymała Pani Anita Jasińska, a wyróżnienie – Pani Iwona Witkowska.
Podczas Pikniku odbył się Ekologiczny Turniej Rodzin. Dwie drużyny zmagały się w konkurencji sprawnościowej (tor przeszkód, slalom z piłką wykonaną z gazet pomiędzy pachołkami czy rzut piłeczką papierową do celu). Drużyny musiały również wytężyć umysł i odpowiedzieć na pytania dotyczące ekologii i ochrony środowiska oraz odgadnąć zagadki. Ostatnim elementem zabawy były ekokalambury. Zwyciężyła drużyna z Chmielna, a w nagrodę otrzymała słodkości oraz dyplom zwycięzcy.
Zostały również zorganizowane warsztaty plastyczne „Coś z niczego”, podczas których dzieci wykonały zabawki z ekoodpadów. Natomiast podczas warsztatów „Eko-siata dobrem świata” uczestnicy własnoręcznie ozdobili torby bawełniane, które z dumą zaprezentowały na zakończenie. Dzieci do zabawy zagrzewał animatorka. Powodzeniem cieszyły się mydlane bańki i baloniki. Piknik uświetniła strefa gier plenerowych i wielkogabarytowa gra planszowa „Ekologia”. Sołectwo Chmielno zadbało o rozrywkę w postaci „dmuchańca” i waty cukrowej.
Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia osób dobrej woli. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za otwarte serce, życzliwość, bezinteresowną pomoc i nieocenione wsparcie przy organizacji Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „JesteśMY EKO” Państwu Witkowskim, Państwu Majewskim, dyrektorom i pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, grupie nieformalnej w osobach: Pani Jolanty Stępień i Pani Doroty Tomczak, Sołectwu Chmielno, Wolontariuszom: Pani Angelice Nowak i Panu Grzegorzowi Kosińskiemu oraz wszystkim, dzięki którym realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa.

SWIS Bobolice

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.