Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 24 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2017 r. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji… Czytaj dalej…

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje, w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie: jednodniowych, grupowych szkoleń, prowadzonych w specjalistycznej Sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ROPS, tematyka szkoleń… Czytaj dalej…

Informacja

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bobolicach, uprzejmie informuje,że w dniu 30 marca 2018 r. ośrodek będzie czynny do godziny 13.00

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w marcu  2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe-03.2018 roku zasiłki okresowe- 03.2018 roku zasiłki celowe – 03.2018 roku Prosimy o terminowy odbiór świadczeń

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny  jest możliwość złożenia  wniosku i otrzymanie Kart w formie elektronicznej . Kroki jakie należy podjąć aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny to: złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia , podając dane osób, dla których wnioskuje… Czytaj dalej…

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych…. Czytaj dalej…