Co słychać w Bobolickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku?

3 października 2022 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Walne Zebranie Członków Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem spotkania był wybór nowych władz Uniwersytetu. Ustępujący Zarząd, który działał aktywnie od momentu powołania BUTW przez kolejnych 14 lat, podziękował wszystkich Słuchaczom za lata współpracy, wspólnych spotkań, wyjazdów. W spotkaniu jako goście uczestniczyły: Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic i Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Członkowie BUTW udzieli absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie odbyły się wybory nowych władz. Zgłoszono 7 kandydatur. Został wybrany 5-osobowy Zarząd, który w przerwie udał się na pierwsze posiedzenie i się ukonstytuował. Skład Zarządu Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
– Krzysztof Załuska – Prezes
– Helena Bubień – Skarbnik
– Krystyna Łukasiewicz – Sekretarz
– Juliusz Glaser – Członek Zarządu
– Jan Tarasewicz – Członek Zarządu.
25 października 2022 r., po dwuletniej przewie spowodowanej pandemią, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/ 2023 Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W inauguracji uczestniczyła delegacja Wydziału Humanistycznego Politechnika Koszalińska na czele z dr. hab. Zbigniewem Danielewiczem, prof. PK, prodziekanem ds. kształcenia WH oraz zaproszeni goście: Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, Pan Zdzisław Kurta Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach, Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Pani Izabela Helman Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Wykład inauguracyjny pt. „Kryzys, katastrofa, apokalipsa jako strategia w reklamie” wygłosił dr Piotr Szarszewski. Zostało przyjętych troje nowych słuchaczy BUTW. W części artystycznej wystąpiły Panie z grupy teatralnej „Młodzi duchem” oraz przepiękny Pani Ewa Trynka i Małgorzata Szymańska.
Życzmy powodzenia nowo wybranemu zarządowi, a Słuchaczom BUTW-u radości z uczestnictwa.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.