Kryteria

Okres decyzji przyznającej dodatek energetyczny uzależniony jest od decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Komentarze są wyłączone.