Zakres

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną -11,37 zł/miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesięcznie,
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób –18,96 zł/miesięcznie

 

Pliki do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Komentarze są wyłączone.