Zakres

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.  wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną -11,35 zł/miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesięcznie,
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesięcznie

Osoba ubiegająca się o  dodatek energetyczny musi :
1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
2.posiadać decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy,
3.załączyć do wniosku umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pliki do pobrania:
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Komentarze są wyłączone.