Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania

Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w wysokości:

-113,00 zł na zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, artystyczna oraz podstawowej lub gimnazjum (tylko w wypadku dziecka niepełnosprawnego)

-69,00 zł na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej w tym także artystycznej

Komentarze są wyłączone.