Harmonogram przyjęć specjalistów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2023 r

Centrum Wspierania Rodziny – konsultacje bezpłatne, skierowanie następuje za pośrednictwem pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – konsultacje bezpłatne, bez skierowania, osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do specjalisty lub za pośrednictwem pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach

 Dopuszcza się świadczenie poradnictwa specjalistycznego, poza adresami wskazanymi wyżej:
-adres zamieszkania zleceniobiorcy – porady telefoniczne lub email
-miejsce zamieszkania Klientów

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.