I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w marcu  2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

  • zasiłki stałe-03.2018 roku
  • zasiłki okresowe- 03.2018 roku
  • zasiłki celowe – 03.2018 roku

Prosimy o terminowy odbiór świadczeń

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.