Środa, 18 Październik 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Dzień otwarty Od Nowa

19 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” odbyło się spotkanie w ramach realizacji Programu SPOŁECZNIK. Grupa nieformalna „pod skrzydłami” Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z całą kadrą i uczestnikami zajęć swoją postawą chcą zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z oferty środowiskowego domu. Dzień otwarty jest krokiem w stronę nowych możliwości dla osób z niepełnosprawnościami obawiających się „wyjść” ze swojego domu.
Przedstawiono prezentację multimedialną, by zapoznać z ofertą i działaniami „w teorii”, po czym prezentację naszego ośrodka „w praktyce”. Zaproszeni goście byli w każdej pracowni, gdzie uczestnicy mówili o tym, czego się uczą, co robią, jak pracują i uczą się samodzielności. Podczas zajęć integracyjnych powstała wspólna praca, plakat „Poznajemy się Od Nowa”.

Więcej…
 
Kondolencje

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach"

Szanownej Pani Mieczysławie Brzozie

Burmistrzowi Bobolic

wyrazy najszczerszego żalu i współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA Pana Władysława Brzozy

składają kierownik i pracownicy

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bobolicach

 
Poznawaliśmy się Od Nowa podczas Dni Bobolic 2017

Pierwsze działanie już za nami. 15 lipca podczas Dni Bobolic członkowie grupy nieformalnej zorganizowali wystawę prac powstałych podczas zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy ODNOWA. Osoby uczestniczące w tej corocznej, plenerowej imprezy mogły zapoznać się z działalnością ŚDS-u, zajrzeć do kroniki, porozmawiać z instruktorami i uczestnikami zajęć. W ten sposób grupa nieformalna i obecni Uczestnicy zajęć pokazują, że warto zrobić pierwszy krok w stronę nowych możliwości. Chcą przekazać osobom pozostającym w swoich domach, zamkniętym w przysłowiowych i prawdziwych czterech ścianach, że trzeba z tego domu w końcu wyjść. Sami sobą reprezentują dobre zmiany w swoim życiu. Pokazują, że warto wyjść, skorzystać z tego, co ma się w zasięgu, nie ukrywać się, nie izolować, nie obawiać przyszłości i ludzi, ponieważ zmiany, które następują są przychylne osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej…
 
Węzełek życia dla seniorów

 

Od ponad roku Gmina Bobolice realizuje projekt socjalny pt. „Węzełek życia” – pilotażowy program wsparcia osób starszych w Gminie Bobolice. Inicjatywa wzorowana jest na akcji przeprowadzanej w różnych miastach Polski (np. pod hasłem koperta życia m.in. w Szczecinie, Gogolinie, Warszawie, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Bochni, Białogardzie).
Adresatami tego przedsięwzięcia są osoby samotne, w wieku powyżej 65 lat, przewlekle chore, niepełnosprawne. Osoby starsze z racji wieku zmagają się z różnego rodzaju chorobami oraz dolegliwościami. Bardzo często prowadzą też samodzielnie swoje gospodarstwo domowe. To wszystko sprawia, że w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, właśnie taki węzełek życia może być jedynym źródłem informacji o chorobach, uczuleniach, czy grupie krwi, ale przede wszystkim o kontakcie do najbliższych.

Więcej…
 
Zaproszenie

Więcej…
 
Oferta wypoczynku dla naszych najmłodszych.

Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani propozycją wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze strony Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Tegorocznym organizatorem kolonii jest Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej
w Szczecinie. 13 osobowa grupa wyjechała na spotkanie z letnią przygodą do Białego Dunajca. Temat przewodni wypoczynku to  „Mali patrioci w Tatrach”.
Organizatorzy zapewniają, że programy kolonii są tak przygotowane aby każdy uczestnik znalazł w nich coś na miarę swoich możliwości i zainteresowań. Wśród licznych atrakcji wycieczka do Krakowa, Zakopanego oraz  relaks w Termach w Szaflarach.

Więcej…
 
W Odnowie poznamy się „Od Nowa”

1 lipca 2017 r. grupa nieformalna oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisali umowę na realizację projekt pt. „Poznajemy się Od Nowa: Dni otwarte Środowiskowego Domu samopomocy „Odnowa”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
Jednym z założeń polityki społecznej miasta i gminy Bobolice jest rozwój systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Podejmowanych jest szereg działań dążących do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo tego ludzie doświadczeni niepełnosprawnością, chorobą psychiczną, spotykają się jeszcze z dyskryminacją i odrzuceniem. Krzywdzące stereotypy są jeszcze podtrzymywane przez społeczeństwo, w tym również przez rodziny chorych. Rodziny osób z niepełnosprawnościami zamykają się na świat, „chroniąc” swoich bliskich przed całym jego złem, nie zdając sobie sprawy jak bardzo ich krzywdzą. Na terenach wiejskich wciąż mieszka wiele osób, które mogłyby skorzystać ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy ODNOWA, uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Niestety, bardzo często ze względu na bariery stawiane właśnie przez najbliższych, przez ich obawę przed nieznanym, a także wstyd – zostają w domach, nie korzystają ze wsparcia. Realizując ten projekt grupa nieformalna chce pokazać, że środowiskowy dom jest otwarty i dostępny dla każdej osoby, która potrzebuje tego typu wsparcia. Chce pokazać, że nie należy się wstydzić, że warto tu przychodzić, że dzieją się tu ciekawe historie, że uczymy się nawzajem, rozwijamy umiejętności i talenty, poszukujemy nowych talentów, pomagamy w usamodzielnianiu

Więcej…
 
Czy w Radwankach są siłacze?

1 lipca 2017 r. grupa nieformalna oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisali umowę na realizację projekt pt. „Siłacze w Radwankach – wyposażenie siłowni zewnętrznej i organizacja Festynu”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
W miejscowości Radwanki istnieje plac zabaw wraz z boiskiem sportowym. Brakuje miejsca przeznaczonego do rekreacji dla młodzieży i osób starszych. Grupa nieformalna widząc potrzebę wyposażenia siłowni zewnętrznej wyszła z inicjatywą umiejscowienia elementu na istniejącym placu zabaw z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa. Realizacja projektu przełoży się na lepszy dostęp do sportu i aktywnego wypoczynku. Doposażone miejsce zyska trwałe cechy funkcjonalne. Siłownia zewnętrzna stanowić będzie obok istniejącego placu zabaw i boiska, miejsce spotkań pozwalających na integrację i aktywizację mieszkańców sołectwa Radwanki.

Więcej…
 
W czasie wakacji dzieci się nie nudzą

1 lipca 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach podpisał umowę na realizację projekt pt. „Kolorowe lato – organizacja zajęć dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji”. Projekt będzie realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu SPOŁECZNIK, będącego formą wsparcia inicjatyw oddolnych.
Projekt realizowany będzie w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach i jej filii w Dargini oraz w świetlicy wiejskiej w Dargini pod hasłem „Kolorowe lato z biblioteką”. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom pozostającym w mieście zorganizowanej, bezpiecznej zabawy w czasie wakacji, organizacja czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań, integracja, nawiązanie przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnej prawidłowej komunikacji oraz kontaktu z nowo poznanymi rówieśnikami. Dzięki realizacji projektu dzieci pozostające w miejscu zamieszkania będą miały zapewnioną bezpieczną formę spędzenia czasu. Projekt będzie trwał 3 tygodnie.

Więcej…
 
Regionalna Akademia Rodziny

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego utworzył Regionalną Akademię Rodziny (RAR), której celem jest wzmocnienie kondycji zachodniopomorskiej rodziny. RAR udzielają wsparcia o charakterze profilaktycznym, skierowanego do Rodzin, pozwalającego im osiągnąć samodzielność ekonomiczną, społeczną, wychowawczą, duchową i kulturową.

Celem RAR jest:

1.Ochrona rodziny przed rozpadem.

2.Zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzinach wielopokoleniowych.

3.Podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym.

4.Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zaprasza do skorzystania w ramach Regionalnej Akademii Rodziny z:

-poradnictwa rodzinnego
-poradnictwa psychologicznego
-poradnictwa prawnego
-terapii rodzinnej
-treningu edukacji społeczno – finansowej.

Więcej…
 
Polityka społeczna – wymiana doświadczeń

W ramach współpracy polsko – niemieckiej w dniach 26 – 27 czerwca zorganizowany został wyjazd do Züssow i Greifswaldu. Dziesięcioosobowa delegacja z Gminy Bobolice, wśród niej także terapeutki zajęciowe Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” skorzystały z doświadczeń naszych sąsiadów. Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Małych Projektów działania: Polsko – niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych.
Po zakwaterowaniu w hotelu i chwili odpoczynku, czekały nas dwa bardzo intensywne dni, dające z pewnością nowe doświadczenia. Pierwszego dnia zaplanowano wykład składający się z pięciu bloków tematycznych: zapoznanie się z systemem opieki osób starszych i niepełnosprawnych w tym świadczeń zdrowotnych, kontrola jakości obsługi pacjenta w domach opieki, struktura opieki w domu pomocy społecznej, opieka ambulatoryjna z dojazdem do klienta, opieka paliatywna. Po konferencji zaproszono nas do poznania całego kompleksu obejmującego mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, budynki gospodarcze, ogrody oraz gospodarstwo rolne, gdzie osoby te znajdują zatrudnienie, a wszystko to na terenie pięknie położonego parku.

Więcej…
 
O fundacji

Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.

W celu pomocy takim osobom realizujemy programy:

1.       Fizjoterapia w domu.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami co najmniej jednej kończyn i górnej i dolnej. Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 95