Środa, 18 Październik 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


„Z miłości do zdrowia”

„Z miłości do zdrowia" - pod takim tytułem w Gminie Bobolice zostały zorganizowane warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016. Odbyły się one w świetlicach wiejskich w Głodowej, Kurowie, Dargini i Krępie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na podstawie podpisanej umowy zadaniowej między Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Gmina Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Warsztaty w ramach działań towarzyszących realizacji Programu są bezpłatne i przeznaczone dla osób i członków rodzin które otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Więcej…
 
Regionalna Konferencja w Szczecinie

W piątek, 23 czerwca w Szczecinie odbyła się pierwsza regionalna konferencja, której tematem były konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska zgromadziła liczne grono zainteresowanych.
W konferencji uczestniczyła Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, Marek Subocz – wicewojewoda, Dorota Habich – p. o. Prezesa Zarządu PFRON.

Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne lipiec 2017r.
Więcej…
 
Współpraca z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

Dzisiaj, 19 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, odbyło się spotkanie władz samorządowych, przedstawicieli Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz osób zaangażowanych w pomoc społeczną na terenie Gminy Bobolice. Podczas spotkania została podpisana umowa partnerska dotycząca współpracy w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz realizacji projektów na rzecz społeczności miasta i gminy Bobolice.
Dzięki temu mieszkańcy Gminy Bobolice będą mogli korzystać m.in. z pomocy psychologicznej dla osób potrzebujących w siedzibie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, z wypożyczalni sprzętu medycznego, innych. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie wsparcia należy zwracać się do pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

Więcej…
 
„Z miłości do zdrowia”

„Z miłości do zdrowia" - pod takim tytułem w Gminie Bobolice zostały zorganizowane warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016. Odbyły się one w świetlicach wiejskich w Głodowej, Kurowie, Dargini i Krępie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na podstawie podpisanej umowy zadaniowej między Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Gmina Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Warsztaty w ramach działań towarzyszących realizacji Programu są bezpłatne i przeznaczone dla osób i członków rodzin które otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Więcej…
 
„Czysty aniołek”
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas.”
                                 Flora EdwardW imieniu najmłodszych mieszkańców naszej gminy dziękujemy za wsparcie akcji „Czysty aniołek” realizowanej przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”. Każdy gest dobroci uwrażliwia Nas, wnosi promyk nadziei sprawiając, iż każdy kolejny dzień może być lepszy – staje się to dzięki Wam wszystkim okazującym serce i wsparcie drugiej osobie. Udało się zebrać wiele środków czystości oraz artykułów higieniczne, które w najbliższym czasie zostaną przekazane najuboższym dzieciom z terenu naszej gminy.

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

POW „AYA” Sp. z o.o oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Koszalinie zapraszają na bezpłatne szkolenia w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim z powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz Koszalina”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJĄ:

-         3 – miesięczne staże zawodowe

-      kursy zawodowe, kończące się uzyskaniem stosownych uprawnień, przykładowo: spawacz dwoma metodami np. TIG 141, MAG 135, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, kucharz, krawiec lub inne wg potrzeb

-         poradnictwo zawodowe.

 

Więcej…
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 10.06.2017 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie koszalińskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz jedenasty organizowało rodzinną imprezę integracyjną pod nazwą „Rodzinalia”, która odbyła się na terenach rekreacyjnych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Związku Łowieckiego w Manowie. Wielka rodzinna uroczystość adresowana jest przede wszystkim do wszystkich rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanków Domów Pomocy Społecznej dla dzieci.

Uroczystość stanowi idealną okazję do wspólnej zabawy w plenerze,  integracji rodzin zastępczych i dzieci ze wszystkich gmin powiatu. Głównym celem uroczystości jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, jako najlepszej formy opieki zastępczej dla dzieci. Tegoroczne Rodzinalia odbyły się w konwencji ekologicznej.

Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne czerwiec 2017r.
Więcej…
 
Akcja „Czysty Aniołek”

Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach włączają się w ogólnopolską akcję „Czysty Aniołek” organizowaną przez STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY.
Zgodnie z założeniami akcji będziemy zbierać środki czystości oraz artykuły higieniczne i przekazywać je dla najuboższych dzieci z terenu naszej gminy. Zbieramy przede wszystkim mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów, itp.
Zbiórka zorganizowana będzie wśród naszych znajomych, w ośrodku, instytucjach, urzędach oraz w miejscach pracy: Zapraszamy do akcji Smile

Prosimy również o włączenie się osób prywatnych i dostarczenie paczki do bobolickiego ośrodka pomocy społecznej do pokoju Nr 1.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach pod numerem telefonu 94 3187031 – Halina Michalak, tel. 94 3187595 - Jolanta Stępień – Kierownik MGOPS.
Wymienione wyżej środki czystości można dostarczyć do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, pokój nr 1, do dnia 31 maja 2017 r.
Później dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym z terenu Gminy Bobolice.

Więcej…
 
Młodzi duchem - seniorzy cieszą się życiem

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach realizuje obecnie dwa projekty na rzecz bobolickich seniorów. Pierwszy z nich to projekt pt. „Ciesz się życiem seniorze!”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017. W jego ramach odbywają się marsze Nordic Walking, gimnastyka ogólnorozwojowa oraz warsztaty taneczne. Gimnastyka dla seniora to ćwiczenia, przynoszące dużo korzyści, poprawiające zdolności ruchowe oraz ogólną sprawność, nie tylko fizyczną ale także psychiczną. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.30 na sali fitness w hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach przy ul. Głowackiego.
W każdy wtorek o godz. 16.00 odbywają się marsze Nordic Walking (trasy wg uzgodnień uczestników – zbiórka przy fontannie na bobolickim rynku), prowadzone przez niezastąpione wolontariuszki z Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W ramach odbywających się warsztatów tanecznych Panie przygotowują już układy taneczne, które zaprezentują podczas Gminnego Dnia Seniora. Życzymy wytrwałości ;-)

 

Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne maj 2017r.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 4 z 95