Środa, 18 Październik 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Szanowni Państwo,

Istnieje możliwości udziału w szkoleniach z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
„Kompetencje bez barier!”
Projekt ten adresowany jest do niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo) osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata, posiadających niskie kwalifikacje – wykształcenie maksymalnie średnie (do poziomu liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej), zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia, zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach informatycznych i językowych.
Projekt „Kompetencje bez barier!” zakłada realizację bezpłatnego programu szkoleniowego w zakresie kompetencji cyfrowych (100 godzin szkoleniowych) lub posługiwania się językiem angielskim (120 godzin szkoleniowych). Osoba zainteresowana wybiera, w którym ze szkoleń bierze udział.
W ramach projektów każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne (w tym podręczniki), uczestniczy w kursie i opłaconym egzaminie certyfikującym ECCC dla umiejętności komputerowych lub egzaminie TELC dla umiejętności językowych.

Więcej…
 
„W zdrowym ciele” – seniorzy już ćwiczą

Gimnastyka dla seniora to ćwiczenia, przynoszące dużo korzyści, poprawiające zdolności ruchowe oraz ogólną sprawność, nie tylko fizyczną ale także psychiczną. Umiarkowana aktywność fizyczna ma dobroczynny wpływ na jakość życia, ułatwia wykonywanie codziennych czynności, to również profilaktyka wielu chorób.
Od kwietnia prowadzona jest gimnastyka ogólnorozwojowa. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 16.30 na sali fitness w hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach przy ul. Głowackiego.
Gimnastyka ogólnorozwojowa prowadzona jest w ramach realizacji projektu pt. „Ciesz się życiem seniorze!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017
Zapraszamy seniorów do uczestnictwa w zajęciach.

Więcej…
 
Szlakiem dokonań Diakonii w Greifswaldzie

21 kwietnia podczas wizyty bobolickiej delegacji w Greifswaldzie Pastor Dr Michael Bartels zaprosił na „krótki spacer” szlakiem dokonań Pomorskiego Stowarzyszenia Diakonicznego w tym mieście. Działania stowarzyszenia, ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami stanowią niebagatelny dorobek 25 lat jego funkcjonowania. Pierwszym miejscem, z którym delegacja z Bobolic została zapoznana, to Lichtblick restauracja w centrum miasta. Zatrudnienie tu znajduje ponad 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Gotują, przyjmują zamówienia i rozliczają w kasie fiskalnej, obsługują klientów. W porze obiadowej wydają ponad 200 posiłków. W restauracji znajduje się także sklep z wytworami pracy osób z niepełnosprawnościami. Można tu nabyć ubrania uszyte w szwalni, świece ozdobne, plakaty, zastawę stołową, rękodzieło w różnej postaci. Wystrój i wyposażanie meblowe wykonane zostało przez osoby z niepełnosprawnością. Nieopodal w szwalni szyte są ubrania, torby, torebki, rzeczy użytkowe. W innej uliczce, nieopodal znajdujemy Bar Bio Bistro, gdzie oferowana jest zdrowa żywność, uzyskana z własnych upraw. Piętro wyżej, w drukarni pracują również osoby z dysfunkcjami. Kolejne piętro, to ośrodek wsparcia, taki środowiskowy dom, w którym odbywają się zajęcia z zakresu ergoterapii. Kolejne piętra budynku proponują wsparcie zajęć z zakresu ergoterapii, na zasadzie ŚDS.

Więcej…
 
Ustalono konkrety współpracy polsko – niemieckiej

21 kwietnia delegacja naszej gminy uczestniczyła w obradach z Pomorskim Stowarzyszeniem Diakonicznym w Greifswaldzie. Spotkaniu przewodniczył Pastor dr Michael Bartels, przy udziale Ernsta Wellmera i współpracowników, Gminę Bobolice reprezentowały Burmistrz Bobolic – Mieczysława Brzoza, Kierownik MGOPS – Jolanta Stępień, Kierownik ŚDS „Odnowa” – Inga Lewicka.

Więcej…
 
W potrzebie..

Łóżka, koncentratory tlenu, chodziki - te niezwykle potrzebne wielu chorym akcesoria można już wynająć. Jest to sprzęt wspomagający wielu przewlekle chorych. Potrzebujący, bądź ich rodziny mogą zwrócić się do Pomorskiej Fundacji „Jas i Małgosia” z siedzibą w Cewlinie 12A, tel. 94 340 34 73, tel. kom. 608 119 913. Fundacja udziela wsparcia w postaci wypożyczalni sprzętu medycznego, np. wypożyczenie specjalistycznego łóżka kosztuje 120 zł/ msc. Większość jednak sprzętu wypożyczana jest bezpłatnie. Zainteresowani powinni kontaktować się bezpośrednio z Fundacją.
Trwają również rozmowy z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w sprawie możliwości wypożyczania sprzętu niezbędnego w opiece osób przewlekle chorych, leżących, niepełnosprawnych. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej…
 
I n f o r m a c j a

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,uprzejmie informuje, że w dniu 14.04.2017r. (piątek) ośrodek będzie czynny do godziny 13.00.

Więcej…
 
Życzenia Wielkanocne
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniu 11 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 12.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
Do odbioru jabłek uprawnia również decyzja wydana przez MGOPS na realizację Programu 500 +

Więcej…
 
INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie       w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 22 maj 2017 r.

P – Ź     - 23 maj 2017 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji  w dniach od 24.04.2017r. do 05.05.2017r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Więcej…
 
Dofinansowanie na realizację zadań publicznych dla SWIS w roku 2017

                                                                      


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach po raz kolejny otrzymało z Urzędu Miejskiego w Bobolicach dwie dotacje na realizację projektów skierowanych do społeczności lokalnej. Oba są realizowane w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier”.
Od lutego rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego: Program przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej pn. Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”. Z poradnictwa specjalistycznego w ramach projektu może skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec Gminy Bobolice, który doznaje przemocy domowej, rodziny z problemami alkoholowymi,  opiekuńczo- wychowawczymi itp. W punkcie konsultacyjnym przyjmuje prawnik, raz w miesiącu – w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W ramach dotacji zostali już zatrudnieni asystenci rodziny, którzy współpracują z rodzinami wytypowanymi przez ośrodek pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Bobolice. Realizacja projektu
Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS” ujęta jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Bobolice na rok 2017. Kwota dofinansowania wynosi 18.000,00 zł.

Więcej…
 
Skuteczna aktywizacja zawodowa

6 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Skuteczna Aktywizacja Zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego przez firmę Industry Personel Services Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania uzyskali szczegółowe informacje na temat przystąpienia do projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i / lub miejsko – wiejskich.

Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników:

-        przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,

-        poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

-        pośrednictwo pracy,

-        szkolenia /kursy dla 75 osób – stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł netto/ uczestnika (jednorazowo),

-        3-miesięczne staże dla 90 osób – stypendium dla uczestników stażu w wysokości 1850,00 zł nett / miesięcznie,

-        zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 m-cy po zakończeniu projektu,

-        ubezpieczenie podczas szkolenie / kursu i stażu,

Więcej…
 
O partnerstwie z Partnerami

3 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 28 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2016 i ustalenia planu pracy na rok bieżący.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2016 r. na wspólne działania zostało podpisanych 37 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji niektóry działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 5 z 95