Środa, 18 Październik 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne kwiecień 2017r.
Więcej…
 
Skuteczna aktywizacja zawodowa


Jeżeli jesteś osobą poszukującą pracę i nieaktywną zawodowo,
znajdujesz się w trudnej sytuacji na rynku pracy
przyjdź na spotkanie informacyjne
, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.

Firma INDUSTRY PERSONNEL SERVICES Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego”. Wsparciem mogą zostać objęte osoby powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i / lub miejsko – wiejskich.

Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników:

-        przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,

-        poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

-        pośrednictwo pracy,

Więcej…
 
Realizacja Programu 500 + w Gminie Bobolice

Od początku wdrażania Programu 500 + mieszkańcy gminy Bobolice złożyli 766 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Aktualnie świadczenie trafia do 714 rodzin, z tego:
- 145 rodzin to rodziny pobierające świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
- 528 rodzin to rodziny pobierające świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie),
- 41 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem pobiera świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie).
Na koniec 2016 r. wypłacono 9 534 świadczeń wychowawczych.

Więcej…
 
Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES w Katowicach chce pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Został utworzony fundusz pomocy stypendialnej. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy  Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 04 – 05 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy rynku miejskiego w Bobolicach
 
Więcej…
 
„Ciesz się życiem seniorze!”

Projekt złożony do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017 otrzymał dofinansowanie. Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach otrzymała w ocenie 194 punkty i została zatwierdzona dotacja w wysokości 25.401,80 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społecznej osób starszych (powyżej 60 r. ż.) z terenu gminy Bobolice poprzez różne formy edukacji promującej zdrowy tryb życia, które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnych. Realizując ten projekt chcemy się zmierzyć z problemem niedostatecznej aktywności ludzi starszych, niskich kompetencji oraz niedostatecznej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Wszystkie działania będą zapobiegać wycofaniu i marginalizacji życia społecznego osób starszych. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Więcej…
 
Szanowni Państwo

Dnia 26 stycznia  2017 roku po godzinie 3 rano wyszedł z domu 49 letni Zbyszek Tadeusz Kowalczuk, miejsce zamieszkania opuścił w nieznanym kierunku jak dotychczas nie ma wiadomości świadczących o jego losie. Opisany ma około 174 cm wzrostu, posiada średnią budowie ciała, zielone oczy i szpakowate włosy.
Najprawdopodobniej był ubrany w zimową, zieloną kurtkę typową dla leśników (kurtka służbowa) oraz brązowe buty. Na co dzień nosił okulary, których nie zabrał ze sobą podobnie jak dokumentów i telefonu komórkowego oraz innych rzeczy które mogłyby świadczyć o celowym i świadomym opuszczeniu miejsca zamieszkania. Ze względu na posiadaną dotychczas wiedzę dopuszcza się możliwość utraty świadomości i fakt przebywania w różnych częściach kraju.

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Członków SWIS

12 stycznia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. Podczas spotkania przyjęto rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu: Pani Mieczysławy Brzozy, Pani Jolanty Stępień i Pani Renaty Jarzyńskiej. Dodatkowo został uzupełniony skład Zarządu. Panie podziękowały za wiele lat współpracy i zadeklarowały wszelką pomoc. Członkowie przyjęli również drobne zmiany w statucie usprawniające działalność stowarzyszenia.
Spotkanie poprowadził Prezes Stowarzyszenia Marcin Pachołek. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Więcej…
 
Zmiany w pomocy żywnościowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Zgodnie z nią ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016. Podwyższone kwoty wynosić będą 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego upoważniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Więcej…
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

 

Więcej…
 
Dożywianie 2017

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2016 roku przyjmujemy wnioski na pomoc społeczną w postaci świadczenia niepieniężnego w formie posiłku dla uczniów w placówkach oświatowych na nowy okres tj. począwszy od 2017 roku.
Przypominamy o możliwości zgłaszania przez rodziców dzieci które wyrażają chęć zjedzenia posiłku. Wyżej wymieniona pomoc przyznawana jest w drodze wywiadu środowiskowego w oparciu o odpowiednie dokumenty po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 771,00 zł.
Prosimy w tym celu  o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 6 z 95