Wtorek, 20 Luty 2018

Jesteś tu: Home Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora Gmina Bobolice przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Gmina Bobolice przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Od 12 maja 2016 r. zapraszamy Państwa do składania wniosku o wydanie Kart. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przez mieszkańców Gminy Bobolice.
Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat na czas nieokreślony. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej
www.rodzina.wzp.pl, w zakładce wykaz ulg.
Bliższych informacji można uzyskać w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach w pok. nr 1 lub tel. 94 3187595 oraz stronie internetowej ośrodka
www.mgops.bobolice.pl

 Jolanta Stępień