Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

O fundacji

Główną misją fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe i bytowe.

W celu pomocy takim osobom realizujemy programy:

1. Fizjoterapia w domu.

Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami co najmniej jednej kończyn i górnej i dolnej. Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Jak działamy?

Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji. Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, a następnym wizyta fizjoterapeuty u osoby niepełnosprawnej. Na wizycie przeprowadzona zostanie seria zabiegów dobrana do potrzeb schorzenia; zostanie opracowany program samodzielnego ćwiczenia i dostarczone drobne pomoce do rehabilitacji domowej.

Koszt za wizytę fizjoterapeuty, całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury pro forma. Fundacja zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Leczenie sfinansowane zostanie na zasadzie dostarczonych faktur i tylko na konto wystawcy faktur. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturach końcowych. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.

2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.

Chcąc pomóc w przystosowaniu niepełnosprawności do dzisiejszych realiów, oferujemy pomóc w dostarczaniu i załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego, np. łóżka rehabilitacyjne; czy wyrobów medycznych i środków pomocniczych, np. wózka inwalidzkiego, wózka elektrycznego, pieluchomajtek.

Jak działamy?

Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu im informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji. Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, która informuje nas o swoich potrzebach.

Koszt na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury vat. Fundacja zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturze vat i tylko i wyłącznie na konto wystawcy faktury. Fundacja zastzrega sobie prawo wyboru osób z niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.

Starania Fundacji polegają głównie na poszukiwaniu programów dla osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i informowaniu ich o nich. Mobilizowanie do korzystania z rożnego rodzaju aktywizacji, a w ostateczności pomoc w poszukiwaniu pracy.

PODSUMOWUJĄC:

Finansujemy zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłacamy do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służymy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu, szkoleń, aktywizacji zawodowej.

Można się z nami kontaktować w różny sposób np.:

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefonicznie: 22 308 13 22

Listownie: ul. Konwiktorska 7 lok. 33, 00-216 Warszawa

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących. Czekamy na kontakt ze strony osób niepełnosprawnych.