Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

Jesteś tu: Home Wymiana doświadczeń w ramach współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Diakonicznym z Greiswaldu

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Wymiana doświadczeń w ramach współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Diakonicznym z Greiswaldu

W dniach 23-25 sierpnia 2017 r. w naszej gminie gościliśmy 7-osobową grupę z Pomorskiego Stowarzyszenia Diakonicznego w Greiswaldzie. Spotkanie było możliwe dzięki realizacji projektu pt. „Polsko – niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg V A oraz ze środków budżetu państwa.
W spotkaniu wzięły udział osoby zaangażowane w realizację zadań związanych z polityką senioralną i osób niepełnosprawnych. Uczestnicy niemieccy poznali instytucje i zakres ich działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi na terenie powiatu koszalińskiego. W pierwszym dniu pobytu delegacja niemiecka z przedstawicielami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach prowadzony przez Siostry Pallotynki. Nasi goście byli pod wrażeniem zakresu działania, zastosowanych rozwiązań i przede wszystkim domowej atmosfery. W drugim dniu pobytu została zorganizowana wizyta studyjna do Koszalina, gdzie nasi partnerzy wspólnie z przedstawicielami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach skorzystali z gościnności instytucji zajmujących się działaniami z zakresu polityki społecznej. Odwiedziliśmy Hospicjum im. Św. Maksymilian Kolbego w Koszalinie, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz Dom Miłosierdzia. Trzydniowy pobyt w naszej gminie niemieccy goście zakończyli odwiedzinami w Środowiskowym Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach, gdzie podczas minikonferencji zostali zapoznani z najważniejszymi aspektami polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Polsce. Poznali również zakres działań Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przedstawił Prezes BUTW – Juliusz Glaser. Pani Inga Lewicka – Kierownik ŚDS Odnowa – przedstawiła zakres działań ŚDS oraz oprowadziła gości po domu. Wizyta naszych gości przebiegała w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Podsumowując, nasi niemieccy partnerzy stwierdzili, że „zabierają” ze sobą wiele doświadczeń i na pewno niektóre rozwiązania będą chcieli wdrożyć w swoich instytucjach wsparcia.