Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

"Zagrajmy Razem"

 

Założenia

Celem projektu jest włączenie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w główny nurt idei życia społecznego a osiągniemy to poprzez prezentację w formie cyklicznych koncertów, efektów pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi w zakresie muzykoterapii i innego rodzaju zajęć muzycznych realizowanych w placówkach rehabilitacyjnych, ośrodkach wsparcia, specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych z terenu powiatu koszalińskiego. Koncerty będą się odbywały przy współudziale profesjonalistów z dziedziny muzyki, którzy będą służyć swoją dobrą radą i wsparciem. Podczas każdego koncertu organizowana będzie wystawa prac plastycznych, której przedmiotem będą POSTACIE ANIOŁÓW, wykonane z wszystkich dostępnych materiałów i we wszystkich technikach stosowanych w sztuce plastycznej. Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w konkursie plastycznym pn: „Anioły są wśród Nas”, który zostanie zorganizowany w II połowie listopada podczas imprezy podsumowującej projekt. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. Konkurs adresowany jest do młodzieży i dorosłych z ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz ośrodków szkolno wychowawczych. Prace plastyczne nadesłane na konkurs organizatorzy przeznaczą na „ WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” – Jurka Owsiaka.

      Pierwszy koncert odbył się 27 sierpnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Po przemówieniu Pani Jolanty Stępień kierownika MGOPS oraz przywitaniu gości imprezę otworzył Pan Roman Szewczyk – Starosta Koszaliński. Na scenie razem z profesjonalistami z zespołu „Ksylofon – Kwartet” zagrali domownicy ŚDS w Krągu, ŚDS „Odrodzenie” z Koszalina i oczywiście gospodarze imprezy czyli zespół „Odnowa” z Bobolic.  Każdy zespól prezentował na  scenie swój własny repertuar a na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zagrali wspólny utwór. Koncert był również okazją do spotkania i wymiany doświadczeń wśród terapeutów prowadzących w ośrodkach wsparcia zajęcia z muzykoterapii. Za nami pierwszy koncert, a już czynimy przygotowania do kolejnych, które odbędą się we wrześniu w Bobolicach, w październiku w Koszalinie i w listopadzie podsumowanie wspólnych działań w Bobolicach.

      Mamy nadzieję że oprócz dobrej zabawy projekt przyczyni się do przełamania barier i podniesienia samooceny osób niepełnosprawnych, gdyż wspólne śpiewanie wyzwala poczucie przynależności i pozwala na zaakcentowanie swojej obecności w społeczeństwie.


Partnerzy

  1. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela,
  2. Urząd Miejski w Bobolicach,
  3. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
  4. Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach,
  5. Zespół Instrumentalny „Ksylofon – Kwartet”


Źródło finansowania


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Osoba odpowiedzialna

Emilia Walter – autor i koordynator projektu.


Galeria