Poniedziałek, 18 Grudzień 2017

Jesteś tu: Home Projekty kierowane do osób niepełnosprawnych IV Integracyjne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

IV Integracyjne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

 

Założenia

      Integracyjne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych „Węzeł Przyjaźni” są imprezą o charakterze cyklicznym mającą na celu integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi członkami naszego społeczeństwa.. Sport jest jednym z kluczowych elementów życia społecznego. Trudno byłoby wyobrazić sobie codzienne życie, w tym także niepełnosprawnych, w świecie bez sportu. Wszyscy oni uprawiają sport nie tylko dla zdrowia i kondycji fizycznej. Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy wartości takie jak tolerancja, duch działania zespołowego i siła charakteru – nawet jeżeli czynimy to nieświadomie. Z tej właśnie przyczyny sport stanowi niezastąpione narzędzie edukacyjne. To także znakomita forma rehabilitacji fizycznej i społecznej dla osób niepełnosprawnych.
      Celem spartakiady jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych  ze środowiskiem lokalnym, którym los zgotował trudniejsze niż innym warunki życia, a także wzbudzenie u niepełnosprawnych - poprzez sportową rywalizację - chęci i gotowość do pokonywania barier i pokazanie im, że ich start oceniają inni, nagradzają brawami, medalami i nagrodami. Takie działania dają poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, w którym żyją i uczą obie strony umiejętności współżycia.
      Celem głównym jest integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowanie możliwości osób niepełnosprawnych.


Partnerzy

  1. Urząd  Miejski w Bobolicach,
  2. Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Społecznych w Bobolicach,
  3. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
  4. Zespół Szkół Publicznych w Bobolicach.


Źródło finansowania


- Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Osoba odpowiedzialna


- Emilia Walter 


Galeria