Czwartek, 20 Lipiec 2017

Jesteś tu: Home POKL na rzecz osób niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych
Pomocna dłoń plus na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 24.05.2013 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Odnowa” w Bobolicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Bobolice z udziałem przedstawicieli MGOPS w Bobolicach.

Więcej…
 
Rekrutacja do projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach zaprasza osoby niepełnosprawne na spotkanie w dniu 24 maja 2013 r o godz. 11.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7a w sprawie rekrutacji do projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”
Koszaliński PCPR prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym skierowanym do osób :
• w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia),
• niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• zamieszkujących na terenie realizacji projektu, t.j. w powiecie koszalińskim.

Więcej…
 
Karta parkingowa

W związku z wejściem w życie w dniu 23 września 2009r. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw osoby niepełnosprawne ubiegające się o kartę parkingową nie będą mogły przy składaniu wniosku legitymować się orzeczeniami ZUS, KRUS i obwodowych komisji lekarskich przy MON i MSWiA lecz wyłącznie:

Więcej…
 
Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Podstawa prawna

- art.41 Ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2008 Nr 14 poz.92.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 57 poz. 472),
- Rozporządzenie Komisji (WE)nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiemw stosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2009 str.3).
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 3