Sobota, 27 Maj 2017

Jesteś tu: Home Partnerstwo lokalne "Bobolice bez barier"

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

O partnerstwie z Partnerami

3 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 28 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2016 i ustalenia planu pracy na rok bieżący.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2016 r. na wspólne działania zostało podpisanych 37 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji niektóry działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej…
 
O adopcjach w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

7 czerwca w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień związanych z adopcją. Organizatorem był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Koszalinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych, pracownicy socjalni, przedstawiciele instytucji kultury, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele ZOZ Asklepios w Bobolicach oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Więcej…
 
Posiedzenie Zarządu Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

28 kwietnia 2016 r. odbyło się w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach pierwsze posiedzenie Zarządu Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Celem było ukonstytuowanie się Zarządu Partnerstwa zgodnie z § 6 pkt. 3 umowy partnerskiej oraz podjęcie decyzji w sprawie realizacji zawartych wcześniej umów zadaniowych. Omówiono plany na pracę partnerstwa w 2016 r.

Więcej…
 
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier”

2 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, połączonego z dwóch dotychczas działających Partnerstw (zgodnie z wolą Zgromadzenia Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” i Partnerstwa lokalnego „Bezpieczna rodzina – bezpieczny dom” wyrażoną w dniu 22 lutego 2016 r.). Cele obu Partnerstw „Bobolice bez barier”  „Bezpieczna rodzina – bezpieczny dom” były bardzo podobne: podejmowanie działań mających na celu aktywizację społeczeństwa oraz  zwiększenie efektywności działań instytucji systemu pomocy społecznej, instytucji oraz organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodziny z terenu Gminy Bobolice.

Więcej…