Wtorek, 26 Wrzesień 2017

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Rodzina 500 + ... nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 r.

 

 Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zaprasza od 01.08.2017r., do składnia wniosków o:
- świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. ,
- zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., Okres zasiłkowy wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Więcej…
 
Punkt wydawania sprzętu medycznego w Bobolicach

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy w czerwcu br. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej a Gminą Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Jednym z elementów tej współpracy jest uruchomienie w Bobolicach Punktu wydawania sprzętu medycznego. Mieści się on  pomieszczeniach dawnej Świetlicy Środowiskowej „Tafla” przy ul. Kościelnej 1.
W Punkcie wydawania sprzętu medycznego można wypożyczyć łóżko medyczne. W momencie, gdy zaistnieje potrzeba wypożyczenia łóżka medycznego należy dokonać płatności, które mogą być dokonywane w gotówce w siedzibie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przy ul. Domina 8 w Koszalinie lub na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr  75 1020 2791 0000 7602 0138 7604, w tytule przelewu podając miesiąc, za który dokonywana jest opłata z dopiskiem "opłata za łóżko rehabilitacyjne + imię i nazwisko osoby, na którą jest zawarta umowa".

Więcej…
 
Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2017 udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej…
 
Wymiana doświadczeń w ramach współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Diakonicznym z Greiswaldu.

W dniach 23-25 sierpnia 2017 r. w naszej gminie gościliśmy 7-osobową grupę z Pomorskiego Stowarzyszenia Diakonicznego w Greiswaldzie. Spotkanie było możliwe dzięki realizacji projektu pt. „Polsko – niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg V A oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej…
 
Pomoc dla Gostycyna

Więcej…
 
Siłacze w Radwankach odnalezieni

W sierpniu br. w Radwankach został zamontowany element wyposażenia siłowni zewnętrznej. Jak już wcześniej informowaliśmy grupa nieformalna pod przewodnictwem sołtysa, społeczności lokalnej realizowała projekt pt. „Siłacze w Radwankach – wyposażenie siłowni zewnętrznej i organizacja Festynu”, dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik.
Na istniejącym placu zabaw został zakupiony i zamontowany element siłowni zewnętrznej - drabinka + pylon + podciąg nóg. W realizację przedsięwzięcia włączyła się społeczność lokalna – najpierw przygotowując teren pod montaż elementu wyposażenia siłowni zewnętrznej, później organizując Festyn – zabawę integracyjną dla dzieci i dorosłych.

Więcej…
 
Kondolencje
 
Pomoc materialna 2017/2018

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2017 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia 01.09.2017 r.

Więcej…
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Więcej…
 
Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne sierpień 2017r.
Więcej…
 
Dzień otwarty Od Nowa

19 lipca w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” odbyło się spotkanie w ramach realizacji Programu SPOŁECZNIK. Grupa nieformalna „pod skrzydłami” Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z całą kadrą i uczestnikami zajęć swoją postawą chcą zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z oferty środowiskowego domu. Dzień otwarty jest krokiem w stronę nowych możliwości dla osób z niepełnosprawnościami obawiających się „wyjść” ze swojego domu.
Przedstawiono prezentację multimedialną, by zapoznać z ofertą i działaniami „w teorii”, po czym prezentację naszego ośrodka „w praktyce”. Zaproszeni goście byli w każdej pracowni, gdzie uczestnicy mówili o tym, czego się uczą, co robią, jak pracują i uczą się samodzielności. Podczas zajęć integracyjnych powstała wspólna praca, plakat „Poznajemy się Od Nowa”.

Więcej…
 
Kondolencje

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach"

Szanownej Pani Mieczysławie Brzozie

Burmistrzowi Bobolic

wyrazy najszczerszego żalu i współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA Pana Władysława Brzozy

składają kierownik i pracownicy

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bobolicach

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 94