INFORMACJA

Zima jest piękna, lecz nie sprzyja osobom bezdomnym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miasta i gminy o szczególne uaktywnienie i natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych. Ponieważ okres zimowy stanowi zagrożenie szczególnie dla tej grupy osób niezbędna jest współpraca wszystkich służb samorządowych, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była najbardziej skuteczna.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zawarł umowę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnym w Darżewie na udzielenie schronienia oraz ze Stowarzyszeniem Jesień z siedzibą w Nowym Jasińcu na udzielenie schronienia dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych.
Prosimy o informowanie pracowników socjalnych w godzinach pracy MGOPS w Bobolicach o niepokojących sytuacjach i miejscach pobytu osób bezdomnych oraz  konieczności udzielenia pomocy pod nr telefonu- 94 318 75 95 lub 94 318 77 13 lub email : mgops@bobolice.pl
Poza godzinami pracy MGOPS prosimy o powiadamianie Policji lub Straży Miejskiej.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.