Informacja o realizacji projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że realizuje Projekt pn. „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

„Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” – obejmuje specjalistyczne wsparcie i kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Adresatami działań są osoby dorosłe i dzieci – obywatele Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA:

  • PSYCHOLOGA,
  • RADCY PRAWNEGO/ADWOKATA,
  • ASYSTENTA INTEGRACJI,
  • TŁUMACZA,
  • KURSU JĘZYKA POLSKIEGO.

Z uwagi na zapotrzebowanie usług o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce wykonywania świadczenia wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
ul. Andresa 32, 75-626 Koszalin lub miejsce zamieszkania beneficjenta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Radosław Płoszaj, pokój 3.11, tel. 94–71-40-253,
Agnieszka Walczak, pokój 1.5, tel. 94–71–40-216

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.