Kampania ,,16 Dni Bez Przemocy” 25.11-10.12.2021

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa do 10 grudnia, dla pokreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawa prywatną.
W ramach kampanii Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach oferuje m.in. bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne oraz pedagogiczne świadczone w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Centrum Wspierania Rodziny oraz Punkcie Przeciwdziałania Przemocy ,,SENS” w Bobolicach.

Tel. kontaktowy: pracownicy socjalni – 94 31 87 595, e-mail: mgops@bobolice.pl

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.