Kurs na samodzielność 2019

Fundacja Vis Maior przypomina o trwającym naborze uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanego ze środków PFRON. Fundacja rekrutuje osoby z całej Polski. Szkolenie będzie się odbywać w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie.

Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

            Fundacja Vis Maior oferuje:

 • warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
 • warsztaty z czytania Braille’a
 • warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
 • warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne
 • zajęcia kulturalno-rozwojowe.

Fundacja zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie ma możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

W projekcie mogą uczestniczyć:

 • Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 • Osoby pełnoletnie.
 • Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
 • Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
 • Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Aby zgłosić się do projektu należy:

 • Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmowane są do 09.06.2019 włącznie. Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.

 • W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy  o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail

biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa „Kurs na samodzielność 2019”. Regulamin Kurs na samodzielność 2019 Ankieta rekrutacyjna kurs na samodzielność 2019

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Vis Maior z siedzibą w Warszawie           przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 adres e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.