Mobilny pracownik pomocy społecznej

Minął już rok od wprowadzenia instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej”, która pomaga w dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto wspiera poprzez możliwość  załatwienie spraw w miejscu zamieszkania osoby. Uprawnionymi do korzystania z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” są mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie ośrodka.
Instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej” obejmuje wsparcie i pomoc poprzez wizytę pracownika ośrodka w miejscu zamieszkania lub pobytu uprawnionej osoby, podczas której pracownik przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do siedziby ośrodka. W przypadku, gdy zadanie w ramach „Mobilnego pracownika pomocy społecznej” nie może być zrealizowane z przyczyn leżących po stronie ośrodka, mieszkaniec, który dokonał zgłoszenia będzie o tym informowany telefonicznie.
Skorzystanie z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” jest możliwe po wcześniejszym zgłoszenie, którego można dokonać:
1) telefonicznie pod nr tel 94 318 75 95, 94 31 87 713 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00)
2) wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres e-mail: mgops@bobolice.pl
3) poprzez skrzynkę e-puap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil urzedu/MGOPS_BOBOLICE

W zgłoszeniu prosimy krótko wyjaśnić, czego dotyczy sprawa, podać imię i na

zwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Pracownik niezwłocznie przekazuje informację do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie zadania, który następnie kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy oraz wybór dogodnego terminu. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia w terminie 7 dni roboczych.

Zapraszamy do korzystania z oferty.

Kierownik MGOPS
Jolanta Stępień

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.