OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy  o dostępnych formach wsparcia udzielanych przez specjalistów za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.

Wsparcie lokalne:
– psycholog Małgorzata Popowicz – psycholog.mgops@bobolice.pl
– terapeuta uzależnień Violetta Mikołajek – terapeuta.mgops@bobolice.pl
– prawnik Igor Pomorski – prawnik.mgops@bobolice.pl
– pracownicy socjalni – tel. (94) 318 75 95 (od poniedziałku do piątku) – mgops@bobolice.pl

Uwaga : W przypadku braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny przekaże Państwa nr wybranemu specjaliście celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Państwem.

 Wsparcie organizacji ogólnopolskich:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info 
– Centrum Praw Kobiet, tel. zaufania (22) 621 35 37, tel. interwencyjny 600 070 717, e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
– aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” – https://www.twojparasol.com/

 Oferowana forma wsparcia jest bezpłatna i w pełni zapewniająca anonimowość.

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.