Okres zasiłkowy 2018/2019 – świadczenia dla rodzin

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+”,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– zasiłki rodzinne,

–  specjalne zasiłki opiekuńcze,

– „Dobry Start” dla ucznia

będą przyjmowane: 

-od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS                oraz Platformy ePUAP,

-od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7 b/c.

W okresie zasiłkowym 2018/2019  podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2017 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych       przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

Zapraszam do składania wniosków.

Jolanta Stępień

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.