Podsumowaliśmy projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina”

  14 grudnia br. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Bobolicach   odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kierunek – bezpieczna rodzina współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. W spotkani uczestniczyli: Grażyna Wiater Zastępca Burmistrza, Jolanta Stępień Kierownik… Czytaj dalej…

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2018 r. ( poniedziałek) ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy !

Szanowni Państwo!

Zima to okres trudny dla osób bezdomnych, samotnych,  starszych i niepełnosprawnych. Ludzie  ci  mogą  być  dotknięci  różnymi  zagrożeniami  życia  i  zdrowia.  Niejednokrotnie nie są w stanie samodzielnie zabezpieczy się przed skutkami zimy. Zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie strażników miejskich, policjantów i pracowników socjalnych o zauważonych osobach bezdomnych, które są narażeni na wychłodzenie organizmu. W celu zapewnienia osobom bezdomnym… Czytaj dalej…

WYNIKI konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 121a/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych do konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie obradowała 3 grudnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach w składzie: 1)  Halina Michalak – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, 2)  Beata Pupin  – przedstawiciel… Czytaj dalej…

O bezpieczeństwie z seniorami

10 grudnia 2018 r. odbyły się dwa spotkania z seniorami, które poprowadził nadkom. Robert Faryniarz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Celem tych spotkań było podniesienie samoświadomości seniorów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zakres tematyczny obejmował m.in.: zabezpieczenie przed włamaniem, metody okradania osób starszych, przemoc w rodzinie, zagrożenie przemocą ekonomiczną, jak nie stać się ofiarą oszustów. Spotkania… Czytaj dalej…

Szkoła dla Rodziców – warsztaty terapeutyczne

W dniach 13.11 – 28.11.2018 odbyły się warsztaty terapeutyczne „Szkoła dla Rodziców”. W sumie odbyło się 18 godzin warsztatów. Głównym celem było wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach w rodzinie, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych. Szkolenie obejmowało następujące tematy: Poznanie się i integracja grupy. Uczucia. Granice…. Czytaj dalej…

Bezpłatne warsztaty – witaminy i zdrowy talerz

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej zaprasza ma bezpłatne warsztaty kulinarne pt. „Witaminy i zdrowy talerz”, które odbędą się 11 grudnia o godz. 16.00  w salce Caritas, ul. Kościelna 1 w Bobolicach. Warsztaty przeznaczone są dla uczestników programu PO PŻ 2018.

Pomoc żywnościowa – rejestracja skierowań

Szanowni Państwo, program Pomoc Żywnościowa jest realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1. Prosumy by do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby, którym zostały wydane skierowania zgłosiły się do Zespołu Parafialnego Caritas celem rejestracji skierowań. Paczki żywnościowe wydawane są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce Caritas, ul. Kościelna 1. w Bobolicach. Osobom, które nie zgłoszą się we wskazanym… Czytaj dalej…