„Bezpieczeństwo na dwa kółka” – cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania przemocy i patologiom

Wczoraj, 5 grudnia odbyły się w Szkole Podstawowej w Bobolicach i w Kurowie pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania przemocy i patologiom. Poprowadził je strażnik miejski – Pani Agnieszka Nowicka w ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Bezpieczeństwo na dwa kółka – przeciw agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice” ”  dofinansowanego przez MSWiA w ramach… Czytaj dalej…

Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół

W miniony weekend każdy z nas mógł podzielić się jedzeniem. W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018 r. w dyskoncie „Biedronka” w Bobolicach została przeprowadzona Świąteczna zbiórka żywności 2018. W tym roku odbywała się będzie pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół.” Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy, codzienny gest, który świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na innych. Gmina Bobolice po raz kolejny włączyła… Czytaj dalej…

Dziecko jako ofiara przemocy

30 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie – rozpoznawanie dziecka krzywdzonego i udzielanie mu pomocy”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach… Czytaj dalej…

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w grudniu 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe-12.2018 zasiłki okresowe- 12.2018 zasiłki celowe – 12.2018 Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i n f o r m u je, że w grudniu 2018 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2018 roku.

Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół

W dniach 30 listopada – 1 grudnia w całej Polsce, w ponad 3 tysiącach sklepów w 600 miejscowościach odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowana od ponad 20 lat przez Banki Żywności. Tegoroczną akcję pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół” wesprą również wolontariusze z naszej gminy. W tych dniach będzie ich można spotkać w Biedronce w Bobolicach. Zachęcamy do udziału i przypominamy, że choć świąteczny stół ludzi ubogich nigdy… Czytaj dalej…

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.03.2018 – 31.12.2019 poziomu zatrudnienia grupy 80 osób biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących obszar Specjalnej Strefy Włączenia województwie… Czytaj dalej…

W praktyce o procedurze „Niebieskie Karty”

W dniu 23 listopada 2018 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie”.  Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy     z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach… Czytaj dalej…

Uwaga! Zmiana terminu składania prac konkursowych! Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

Burmistrz Bobolic przedłuża termin składania prac konkursowych w konkursie na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”. Jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu… Czytaj dalej…