Odczarować Hospicjum …

26 czerwca 2019 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy mimo tropikalnego upału znaleźli czas i siły. Spotkanie obyło się w ramach akcji „Bobolice dla Hospicjum” zapoczątkowanej przez Panią Burmistrz Mieczysławę Brzozę. Celem tej akcji jest propagowanie idei opieki… Czytaj dalej…

Jak skutecznie się bronić?

O tym, jak skutecznie się bronić seniorzy dowiedzą się podczas zajęć rekreacyjno – ruchowych z elementami samoobrony, które rozpoczęły się 26 czerwca 2019 r. na Sali fitness w hali widowiskowo – sportowej w Bobolicach. Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Orlikowski. Zajęcia mają na celu zaktywizować ruchowo seniorów i nauczyć ich podstawowych technik radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Ćwiczenia… Czytaj dalej…

Młodzi i aktywni na rynku pracy

Firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzi rekrutacje do unijnego projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy!”. Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój i aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat (tzw. Grupa NEET). Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ofercie:
– indywidualne spotkania z doradca zawodowym
– indywidualne spotkania z psychologiem
– szkolenia zawodowe – podczas szkoleń uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
– pośrednictwo pracy
– staż, za który uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
– wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
– cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy. Czytaj dalej…

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, uprzejmie informuje,że w dniu 26 czerwca 2019 r. ośrodek będzie czynny do godz. 14.00.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 07.06.2019 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w powiecie koszalińskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz trzynasty organizowało rodzinną imprezę integracyjną pod nazwą „Rodzinalia”, która odbyła się na Placu Rekreacyjnym przy Ośrodku Kultury w Wyszewie. Wielka rodzinna uroczystość adresowana jest do wszystkich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz do wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu koszalińskiego.

Kurs na samodzielność 2019

Fundacja Vis Maior przypomina o trwającym naborze uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanego ze środków PFRON. Fundacja rekrutuje osoby z całej Polski. Szkolenie będzie się odbywać w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.             Fundacja Vis Maior oferuje: warsztaty z samodzielnej… Czytaj dalej…

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 r.  od 10 maja 2019 roku można ubiegać się o Bobolicką Kartę Seniora. Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Bobolice , które ukończyły 60 lat zapraszamy do składania wniosków.  Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.  Wnioski można składać  w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 w pokoju nr 1. Wnioski oraz katalog ulg można… Czytaj dalej…