Posiłki dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program przewiduje między innymi udzielanie pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży. W związku z tym zapraszamy rodziców zainteresowanych dożywianiem dziecka  w placówce oświatowej o zgłaszanie się do pracowników socjalnych  tutejszego ośrodka. Ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia… Czytaj dalej…

Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bobolice o wartości przekraczającej 10.000 do 30.000 euro

Załącznik nr 3 do regulaminu MGOPS. 273.10.2020 Bobolice 2020-12-07  Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bobolice o wartości przekraczającej 10.000 do 30.000 euro   I. Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice tel./fax 94 3187595 adres e-mail: mgops@bobolice.pl… Czytaj dalej…

Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę przygotowania i dostawy do miejsca zamieszkania porcjowanych posiłków obiadowych w formie cateringu dla Klientów Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy

MGOPS. 273.11.2020                                                                                   Bobolice 2020-12-07   Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę przygotowania i dostawy do miejsca zamieszkania porcjowanych posiłków obiadowych w formie cateringu dla Klientów Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach  I. Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice tel./fax 94 3187595 adres… Czytaj dalej…

Program „Wspieraj seniora” w Bobolicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach realizuje Program „Wspieraj seniora”. Seniorzy mogą uzyskać pomoc w zakresie: – pomoc w zakupach, – pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wyprowadzenie psa. Telefon komórkowy 534883723 lub 784058352. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię 22 505 11 11 . Koszt połączenia wg stawek operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję, by dla bezpieczeństwa pozostać… Czytaj dalej…

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w grudniu 2020 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2020 roku. Jednocześnie i n f o r m u je, że w grudniu 2020 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe- 16.12.2020 zasiłki okresowe- 17.12.2020 zasiłki celowe- 18.12.2020

Pomoc żywnościowa – Podprogram 2020

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż Oddział w Koszalinie po raz kolejny przystąpili do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie  w dniu 18.12.2020 r. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 01.12.2020 r. do 03.12.2020r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. W przypadku nie odebrania decyzji w w/w terminie świadczenie nie zostanie wypłacone.

Szanowni Państwo

osoby będące w kryzysie, osoby uzależnione, współuzależnione, doświadczające przemocy bądź stosujące przemoc mającą swoje źródło w nadużywaniu alkoholu mogą skorzystać z poradnictwa i konsultacji terapeuty uzależnień oraz psychologa w  Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Punkt mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, jednakże ze względu na pandemię, przyjmowanie Klientów odbywa się obecnie w punkcie przy Urzędzie Miejskim  przy… Czytaj dalej…