W dniu dzisiejszym członkowie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach

w składzie: Hubert Karwowski, Artur Tomczak, Agnieszka Kurpiewska, Justyna Terlecka i Piotr Adamus oraz radni Marek Golas i Jarosław Bączkowski w godzinach rannych udali się do pracowników MGOPS w Bobolicach z najlepszymi życzeniami i słodkim upominkiem z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada w dniu dzisiejszym czyli 21 listopada 🙂 Jeszcze raz życzymy pracownikom zdrowia i satysfakcji z tej trudnej posługi na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej… Czytaj dalej…

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić.” Lewis Caroll Szanowni Państwo, Dzień Pracownika Socjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń. Przyjmijcie proszę podziękowania za Waszą trudną, profesjonalną, wymagającą ofiarności i ogromnego zaangażowania pracę. Dziękuję za troskę i serce jakie wkładacie Państwo w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka. Życzę, by nigdy nie zabrakło Państwu energii, ciepła… Czytaj dalej…

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu dzisiejszym członkowie Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach w składzie: Hubert Karwowski, Artur Tomczak, Agnieszka Kurpiewska, Justyna Terlecka i Piotr Adamus oraz radni Marek Golas i Jarosław Bączkowski w godzinach rannych udali się do pracowników MGOPS w Bobolicach z najlepszymi życzeniami i słodkim upominkiem z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada w dniu dzisiejszym czyli 21 listopada 🙂… Czytaj dalej…

Seniorze ! Bądź bezpieczny! „Postaw na bezpieczeństwo osób 60+”

Szanowny Seniorze, celem akcji jest zwiększenie świadomości Seniorów  o potencjalnych zagrożeniach w ruchu drogowym, edukacji przepisów ruchu drogowego, a także uświadamianiu, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mają wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Seniorze, proszę zapoznaj się z ulotką Jolanta Stępień MGOPS w Bobolicach

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r.  ośrodek będzie czynny do godziny 13.45.

To już 15 lat Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14 listopada 2023 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach miała miejsce Inauguracja roku akademickiego 2023 / 2024 Bobolickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, która była jednocześnie okazją do świętowania 15-lecia jego istnienia. W wydarzeniu wzięli udział:
– dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
– dr Piotr Szarszewski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
– prof. dr. hab. Jacek Knopek
– Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic
– Pan Jarosław Bączkowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach
– Pani Monika Gołucka Zastępca Burmistrza
– Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
– Pani Inga Lewicka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ODNOWA w Bobolicach
– Pani Anna Kustrzycka Broda Dyrektor Przedszkola w Bobolicach
– Pani Halina Michalak Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
– Zarząd Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Słuchacze BUTW.
Uroczystość otworzył Członek Zarządu BUTW Pan Juliusz Glaser, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych gości, oraz podzielił się z uczestnikami historią Uniwersytetu. Wyjątkowym momentem były podziękowania i bukiet kwiatów złożone przez Zarząd na ręce Pani Mieczysławy Brzozy Burmistrza Bobolic i Pani Jolanty Stępień Kierownika MGOPS w Bobolicach, które były inicjatorkami powstania Uniwersytetu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu BUTW.
Następnie został zaprezentowany krótki film dotyczący 15-letniej działalności BUTW. W telegraficznym skrócie pokazano najważniejsze wydarzenia, przegląd różnych inicjatyw podejmowanych przez BUTW.
Tradycyjnie rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 uroczyście ogłosił dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Uroczyste ślubowanie studenta BUTW złożyła Pani Wiesława Pawłowska.
Wykład inauguracyjny pt. „Ukraina w polityce międzynarodowej” wygłosił prof. dr. hab. Jacek Knopek.
Po krótkiej przerwie wystąpiła grupa teatralna „Młodzi duchem” wspomagana przez członków Zespołu Ziemia Bobolicka. Artyści dostarczyli wiele wrażeń. Dziękujemy za Wasz występ.

Zadanie współfinansowane z budżetu Gmina Bobolice w ramach realizacji zadania publicznego.

 

To już 15 lat Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14 listopada 2023 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach  miała miejsce Inauguracja roku akademickiego 2023 / 2024 Bobolickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, która była jednocześnie okazją do świętowania 15-lecia jego istnienia. Zadanie współfinansowane z budżetu Gmina Bobolice w ramach realizacji zadania publicznego. Źródło: Facebook SWIS