„My już mamy dom”

W celu promocji rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekt poświęcony rodzicielstwu zastępczemu. Celem jest rozpropagowanie znaczenia tego rodzaju formy opieki nad dziećmi wymagającymi wsparcia pozarodzinnego w wyniku doświadczonych przez nie różnych sytuacji rodzinnych. Załączone ulotki służą informowaniu o instytucjach zajmujących się organizacją pozarodzinnej opieki nad dziećmi. Jeżeli chcecie… Czytaj dalej…

Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół

W miniony weekend każdy z nas mógł podzielić się jedzeniem. W dniach 29  i 30 listopada 2018 r. w Dyskoncie „Biedronka” w Bobolicach została przeprowadzona Świąteczna zbiórka żywności 2018. W tym roku odbywała się będzie pod hasłem „Podaruj potrzebującym godne święta.” Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy, codzienny gest, który świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na innych. Gmina Bobolice po raz kolejny włączyła się… Czytaj dalej…

Dzień pracownika socjalnego w Bobolicach

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej. Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. 20 listopada pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach obchodzili swoje święto. w spotkaniu wzięła udział Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, która podziękowała za wysiłek i trud… Czytaj dalej…

Zachodniopomorskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

25 listopada w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu wzięli udział Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach oraz pracownicy – Aneta Jasiulek i Halina Michalak. W trakcie gali w Operze na Zamku w Szczecinie przedstawiono zwycięzców konkursu „Liderzy Służb Społecznych”. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w naszym województwie liczy ponad 6,5 tys. osób…. Czytaj dalej…

Podaruj potrzebującym godne święta.

Już niedługo każdy z nas będzie mógł podzielić się jedzeniem. W dniach 29 i 30 listopada 2019 r. w dyskoncie „Biedronka” w Bobolicach zostanie przeprowadzona Świąteczna zbiórka żywności 2019. Pamiętajmy – zwykła wizyta w sklepie w tych dniach może zamienić się w niezwykłą pomoc. W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności odbywać się będzie pod hasłem „Podaruj potrzebującym godne święta”. Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy,… Czytaj dalej…

„Dar serca” dla koszalińskiego Hospicjum

1 listopada Wolontariusze z Gminy Bobolice włączyli się po raz kolejny w akcję „Dar serca” organizowaną przez koszalińskie Hospicjum. Od godz. 9.30 do 13.30 grupa 39 Wolontariuszy kwestowała na bobolickim cmentarzu komunalnym na rzecz Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opieki paliatywnej, niefinansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Okres jesienny to czas zadumy, kiedy pochylamy się nad ludzkim cierpieniem i przemijaniem. W natłoku codzienności… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     –  05 grudzień 2019 r. P – Ź     –  06 grudzień 2019 r. Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 12.11.2019 r. do 15.11.2019 r. w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. 

Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji dachów na budynku MGOPS.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dachów zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą: I. Rozebranie starego pokrycia: 1. Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku II. Położenie nowego pokrycia: 1. Pokrycie dachów o podłożu z twardych płyt styropianowych dwoma warstwami papy asfaltowej 2. Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości… Czytaj dalej…

Kierownik MGOPS w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie naprawy i konserwacji dachów na budynku MGOPS.

1.Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie będzie realizowane w formie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem  Nr  11/2017 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bobolicach z dnia 20 czerwca 2017 r. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dachów zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą: Rozebranie starego pokrycia: Rozbiórka murów… Czytaj dalej…

OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Wymiar etatu: umowa cywilnoprawna   Przewidywany termin zatrudnienia: STYCZEŃ 2020 r.  Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: Znajomość problematyki dotyczącej uzależnień Kształtowanie postaw pro-zdrowotnych. Przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych Praca z osobami współuzależnionymi. Pogłębianie diagnozy w zakresie problemu uzależnień. Organizowanie grup wsparcia i terapii indywidualnej, Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu uzależnień…. Czytaj dalej…