Zatrudnienie logopedy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni w ramach umowy zlecenia logopedę do Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ratuszowej 1, w Bobolicach liczba godzin pracy do 32 godzin  miesięcznie.  Planowany termin zatrudnienia od 1 października 2018 r.

Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo! program Pomoc żywnościowa jest realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1. Do dnia 15 października 2018 r. osoby, którym zostały wydane skierowania muszą się zgłosić się do Zespołu Parafialnego Caritas celem rejestracji skierowań. Paczki żywnościowe wydawane są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w salce Caritas, ul. Kościelna 1. w Bobolicach. Program w swoich założeniach przewiduje… Czytaj dalej…

Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

Burmistrz Bobolic ogłasza konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”, polegającego na wykonaniu filmu/spotu, którego tematem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szkole. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. Jego celem… Czytaj dalej…

Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach… Czytaj dalej…

Oferta wypoczynku dla naszych najmłodszych.

Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani propozycją wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze strony Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Tegorocznym organizatorem kolonii edukacyjnej jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z Lublina. Siedmioosobowa osobowa grupa wyjechała na spotkanie z letnią przygodą do miejscowości Gąsawa położonej w województwie kujawsko-pomorskim nad Jeziorem Gąsawskim. Temat przewodni wypoczynku to  „1-100-1000: teraz, sto i tysiąc lat temu w niepodległej… Czytaj dalej…

Zmiana kryteriów dochodowych -Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo informujemy, iż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15.09.2018 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. zmianie… Czytaj dalej…

Pomoc materialna 2018/2019

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13. Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie… Czytaj dalej…