Currently browsing

Page 2

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje,że w dniu 08-06-2018 r. ( piątek)ośrodek będzie czynny do godz. 13.00

Kierunek – bezpieczna Rodzina

Gmina Bobolice / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Kierunek – bezpieczna Rodzina” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie …

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     – 06 czerwiec 2018 r. P …

Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie …

Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu …