Informacja

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 r.  od 10 maja 2019 roku można ubiegać się o Bobolicką Kartę Seniora. Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Bobolice , które ukończyły 60 lat zapraszamy do składania wniosków.  Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.  Wnioski można składać  w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 w pokoju nr 1. Wnioski oraz katalog ulg można… Czytaj dalej…

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym . Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy W Szczecinie. Gmina Bobolice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     –  05 czerwiec 2019 r. P – Ź     –  06 czerwiec 2019 r. Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicacach

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA ze Szczecina informuje, że prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektów dofinansowanych ze środków PFRON  wspierających aktywizację zawodową ON. Termin realizacji kolejnego okresu finansowania projektów: 01.04.2019 – 30.03.2020. Planowana ilość osób: 32 Kierunek pomocy:   WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody… Czytaj dalej…

O partnerstwie z Partnerami

18 kwietnia 20197 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” (poprzedzone było posiedzeniem Zarządu Partnerstwa). W Zgromadzeniu wzięło udział 23 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności partnerstwa w roku 2018. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy… Czytaj dalej…

Pola Nadziei dla koszalińskiego hospicjum

Każdego roku wiosną z inicjatywy Hospicjów w całej Polsce odbywają się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żonkile, wręczane przez Wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na rzecz Podopiecznych Hospicjów, a także zwrócenie uwagi ideę opieki hospicyjnej. Pola Nadziei pomagają Hospicjom finansować opiekę nad dorosłymi i dziećmi, którzy potrzebują całodobowego, profesjonalnego wsparcia. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes… Czytaj dalej…