Currently browsing

Page 2

Informacja

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bobolicach, uprzejmie informuje,że w dniu 30 marca 2018 r. ośrodek będzie czynny do godziny 13.00

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w marcu  2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane …

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny  jest możliwość złożenia  wniosku i otrzymanie Kart w formie elektronicznej . Kroki jakie …

Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie od lutego 2018 r. rozpoczęło prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice” w ramach …