I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w marcu  2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach: zasiłki stałe-03.2018 roku zasiłki okresowe- 03.2018 roku zasiłki celowe – 03.2018 roku Prosimy o terminowy odbiór świadczeń

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny  jest możliwość złożenia  wniosku i otrzymanie Kart w formie elektronicznej . Kroki jakie należy podjąć aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny to: złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia , podając dane osób, dla których wnioskuje… Czytaj dalej…

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych… Czytaj dalej…

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Czujesz się stale przygnębiony… Nie dajesz sobie rady z codziennością… Przeżywasz kryzys emocjonalny… Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”… Nie radzisz sobie ze stresem… Nie chce Ci się żyć… Jesteś ofiarą przemocy… Zamartwiasz się o swój stan zdrowia… Myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”… Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby… Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc! Skontaktuj się… Czytaj dalej…

Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie od lutego 2018 r. rozpoczęło prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców – kompetentni rodzice” w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Uczestnictwo w zajęciach szkoły dla rodziców umożliwi dorosłym nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi w sposób konstruktywny oraz nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości psychospołecznej… Czytaj dalej…