Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym . Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy W Szczecinie. Gmina Bobolice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     –  05 czerwiec 2019 r. P – Ź     –  06 czerwiec 2019 r. Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicacach

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA ze Szczecina informuje, że prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektów dofinansowanych ze środków PFRON  wspierających aktywizację zawodową ON. Termin realizacji kolejnego okresu finansowania projektów: 01.04.2019 – 30.03.2020. Planowana ilość osób: 32 Kierunek pomocy:   WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody… Czytaj dalej…

O partnerstwie z Partnerami

18 kwietnia 20197 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” (poprzedzone było posiedzeniem Zarządu Partnerstwa). W Zgromadzeniu wzięło udział 23 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności partnerstwa w roku 2018. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy… Czytaj dalej…

Pola Nadziei dla koszalińskiego hospicjum

Każdego roku wiosną z inicjatywy Hospicjów w całej Polsce odbywają się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żonkile, wręczane przez Wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na rzecz Podopiecznych Hospicjów, a także zwrócenie uwagi ideę opieki hospicyjnej. Pola Nadziei pomagają Hospicjom finansować opiekę nad dorosłymi i dziećmi, którzy potrzebują całodobowego, profesjonalnego wsparcia. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes… Czytaj dalej…

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach „oswoi starość”

Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pt. „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice” znalazła się wśród wniosków, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Oferta otrzymała w ocenie 197 punktów i została zatwierdzona dotacja w wysokości 70.320,00 zł. Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznej aktywności… Czytaj dalej…

OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY NA ZASTĘPSTWO

Wymiar etatu: umowa o pracę pełny etat   lub umowa zlecenie Przewidywany termin zatrudnienia:   15 kwiecień do 31 sierpień 2019 r. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy  z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy… Czytaj dalej…

Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w projekcie p.n. ,,Centrum wsparcia społeczno-zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym”

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE – osoby w wieku 18- 67 lat z województwa zachodniopomorskiego; – osoby niepracujące (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP); – osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub z programu PO PŻ 2014- 2020 (tzw. program wydawania żywności); – osoby nie posiadające prawa do lokalu mieszkaniowego. Realizatorzy projektu oferują: SZKOLENIA – kucharz; pomoc kuchenna; pracownik profesjonalnego sprzątania; opiekun… Czytaj dalej…

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, uprzejmie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. ośrodek będzie czynny do godz. 12.15. Za utrudnienia przepraszamy