Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 07.06.2019 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w powiecie koszalińskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz trzynasty organizowało rodzinną imprezę integracyjną pod nazwą „Rodzinalia”, która odbyła się na Placu Rekreacyjnym przy Ośrodku Kultury w Wyszewie. Wielka rodzinna uroczystość adresowana jest do wszystkich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz do wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu koszalińskiego.

Kurs na samodzielność 2019

Fundacja Vis Maior przypomina o trwającym naborze uczestników do jesiennego szkolenia z rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych, które jest częścią ogólnopolskiego projektu „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanego ze środków PFRON. Fundacja rekrutuje osoby z całej Polski. Szkolenie będzie się odbywać w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.             Fundacja Vis Maior oferuje: warsztaty z samodzielnej… Czytaj dalej…

Informacja

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 r.  od 10 maja 2019 roku można ubiegać się o Bobolicką Kartę Seniora. Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Bobolice , które ukończyły 60 lat zapraszamy do składania wniosków.  Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.  Wnioski można składać  w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 w pokoju nr 1. Wnioski oraz katalog ulg można… Czytaj dalej…

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym . Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy W Szczecinie. Gmina Bobolice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania… Czytaj dalej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     –  05 czerwiec 2019 r. P – Ź     –  06 czerwiec 2019 r. Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r. w pokoju nr 1 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicacach

Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA ze Szczecina informuje, że prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego do projektów dofinansowanych ze środków PFRON  wspierających aktywizację zawodową ON. Termin realizacji kolejnego okresu finansowania projektów: 01.04.2019 – 30.03.2020. Planowana ilość osób: 32 Kierunek pomocy:   WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody… Czytaj dalej…

O partnerstwie z Partnerami

18 kwietnia 20197 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” (poprzedzone było posiedzeniem Zarządu Partnerstwa). W Zgromadzeniu wzięło udział 23 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności partnerstwa w roku 2018. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy… Czytaj dalej…