Co oferuje Fundusz Solidarnościowy ?

Rok 2023 to kolejny rok realizacji Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowanych do osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa„ „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego oraz aktywnego życia. Program  kierowany jest… Czytaj dalej…

Od juniora do seniora

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pozyskało dofinansowanie z Programu Społecznik, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację projektu pt. „Od juniora do seniora z ekologią za pan brat”. Projekt będzie realizowany w okresie od 05.05.2023 do 30.06.2023. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej, integracja międzypokoleniowa oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu. Projekt realizowany będzie w Bobolicach, Kłaninie i Głodowej, odbiorcami są mieszkańcy miejscowości objętych… Czytaj dalej…

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. informuję, iż refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym: –… Czytaj dalej…

Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022r. nastąpiła zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01.01.2023r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2.458,00 zł. Zmiana decyzji w części dotyczącej wysokości świadczenia dla osób, które posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu i nie wymaga składania w tej sprawie dodatkowych wniosków.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Bobolice

poniżej przedstawiamy Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie Gminy Bobolice zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności podejmowania niezwłocznych interwencji i działań w związku z przemocą domową, ochroną i zabezpieczaniem potrzeb osób poszkodowanych, oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, medycznego, pedagogicznego oraz psychologicznego.  Informator do pobrania… Czytaj dalej…

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągniecia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata  2022-2025. Fundacja Iwo-Doradztwo… Czytaj dalej…

Opaski bezpieczeństwa dla Bobolickich Seniorów – zgłoś chęć udziału w programie w 2023 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że została ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kolejna edycja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. MGOPS planuje po raz kolejny przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,  przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Programu seniorom… Czytaj dalej…