INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach: A – O     – 06 czerwiec 2018 r. P – Ź     – 07 czerwiec 2018 r Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 14.05.2018r. do 18.05.2018r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.                                                                              Jolanta Stępień Kierownik… Czytaj dalej…

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wysokość wsparcia oraz okres spłaty

Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 275  osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej… Czytaj dalej…

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018r.

Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 24 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2017 r. Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji… Czytaj dalej…

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje, w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie: jednodniowych, grupowych szkoleń, prowadzonych w specjalistycznej Sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ROPS, tematyka szkoleń… Czytaj dalej…