Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 24 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2017 r.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2017 r. na wspólne działania zostało podpisanych 35 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej. Partnerzy podczas spotkania przyjęli plan działań na 2018 r.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.