Kryteria

Partnerstwo jest nieformalnym ciałem społecznym o charakterze niedochodowym, działającym na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy, nie posiadającym osobowości prawnej.
Podmiotami Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” mogą zostać instytucje pomocy i integracji społecznej, osoby fizyczne i prawne, jednostki samorządu lokalnego oraz terytorialnego, placówki sektora edukacji, służby publiczne, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.
Wszystkie podmioty tworzące partnerstwo są w partnerstwie równe względem siebie i zachowują swoją autonomię.
Partnerstwo ma charakter otwarty i umożliwia przestąpienie do niego i rezygnację z umowy członkostwa w dowolnej dla partnera chwili.

Komentarze są wyłączone.