Zakres

Przyjęto następujący przedmiot partnerstwa:

  1. wzajemne wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego,
  2. zachęcanie instytucji, organizacji, osób do działania na rzecz aktywności lokalnej,
  3. wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  4. przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych projektów na rzecz rozwoju społecznego i aktywizacji mieszkańców,
  5. stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy, wspólnej promocji oraz dzielenie się doświadczeniami z podjętych inicjatyw.
  6. podejmowanie wspólnych działań przez Partnerów na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, osób, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  7. nabycie przez Partnerów umiejętności budowania relacji pomiędzy przedstawicielami lokalnych partnerów w celu lepszego wykorzystania potencjału społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania problemów występujących w rodzinie oraz wsparciu funkcji rodziny,
  8. nabycie umiejętności pracy w grupie, wspólne rozwiązywania problemów, dochodzenie do porozumienia w kluczowych sprawach,
  9. poszerzenie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności analizy potencjału rozwojowego gminy/powiatu oraz znalezienie skutecznych rozwiązań na jego wykorzystanie pod kątem długofalowej polityki wsparcia rodziny.

Komentarze są wyłączone.